Vizuálny model pre sebapoznanie

Objav sám seba Veľa ľudí nenájde v živote spokojnosť a uplatnenie v povolaní, príčinou môže byť, že človek ako jedinec, nepozná sám seba. Premýšľaním o sebe je hľadaním odpovede, čo svet potrebuje odo mňa v mojej vlastnej výnimočnosti.

Čítajte viac
Modelácia vzdelávania k podnikateľstvu

Podnikanie je o tvorbe a jeho úlohou je vytvárať budúcnosť. Výučba k podnikateľstvu by mala byť reálna na každom stupni škôl. Profesor ekonómie Milan Zelený hovorí: „Podnikaniu sa musia učiť deti už od škôlky.“

Čítajte viac