Modelácia vzdelávania k podnikateľstvu

Podnikanie je o tvorbe a jeho úlohou je vytvárať budúcnosť. Výučba k podnikateľstvu by mala byť reálna na každom stupni škôl. Profesor ekonómie Milan Zelený hovorí: „Podnikaniu sa musia učiť deti už od škôlky.“

Čítajte viac