Príprava mladej generácie na nový svet práce

Ak pozeráme do budúcnosti, tak sa nevyhnutne musíme pripravovať na rýchle zmeny, ktoré sa už v mnohých odvetviach začínajú. Veľa sa diskutuje o zmenách, ktoré je potrebné zavádzať do výučby, možno hovoriť až o revolúcii vo vzdelaní.

Čítajte viac
Premena sveta práce

Dnešný svet beží rýchlosťou, s ktorou prichádzajú obrovské zmeny do profesijných i osobných životov. Neohrozujú nás zmeny, ktoré prichádzajú, ale naša nepripravenosť.

Čítajte viac
Tvorivosť a tímovosť vo vzdelávaní k podnikateľstvu

Podnikateľské myslenie kultivuje ku zmene vlastného myslenia, aby žiaci boli schopní lepšie konať vo svete, ktorý je čoraz neistý. Pri realizácii výučby podnikania žiaci komunikujú, spolupracujú a vytvárajú skutočnú hodnotu, stúpa motivácia a vášeň.

Čítajte viac
Dizajnové myslenie

Cieľom tejto kreatívnej techniky je premeniť nápady na dosiahnuteľné výsledky. Učí sa pri tom experimentovať, vytvárať prototypy, testovať ich. Metóda sa snaží riešiť zložité problémy spôsobom zameraným na používateľa.

Čítajte viac
Vizuálny model pre sebapoznanie

Objav sám seba Veľa ľudí nenájde v živote spokojnosť a uplatnenie v povolaní, príčinou môže byť, že človek ako jedinec, nepozná sám seba. Premýšľaním o sebe je hľadaním odpovede, čo svet potrebuje odo mňa v mojej vlastnej výnimočnosti.

Čítajte viac