Rozvoj a odolnosť komplexnej osobnosti v 4 dimenziách.

Žijeme vo svete, ktorý veľmi rozptyľuje. Ľahko sa zahltíme a preťažíme. Pretože o našu pozornosť súťaží mnoho vecí. Ako nastaviť sa na schopnosť vlastnej pozornosti sústrediť sa, mať jasnú myseľ, ako hľadať kroky k zlepšeniu pozornosti, budú témy workshopov víkendovej aktivity: 
Life design

Ako prevziať zodpovednosť za seba. Komplexný rozvoj osobnosti v 4 úrovniach. Aké schopnosti rozvíjať a budovať k úspešnosti a spokojnosti v 21.storočí.

Témy s expertami z praxe:

Na tepne doby s pohľadom do budúcnosti - ako sa pozerať do budúcnosti, čo možno predvídať, na čo sa dá pripraviť, ako hľadať uplatnenie v živote, práci...

Be well - uvoľni sa, sústreď sa, odhoď stres, všímavosť

Príď sa  posilniť vo vytrvalosti, empatii, nastaviť sa na rast...

Lektori: Ján Košturiak, Soňa Ondrejková, Klaudia Sleziaková