Za vzdelávaním vlastnou cestou.

Vzdelávame - prepájame - inšpirujeme.
Približujeme deťom, mladým ľuďom, učiteľom podnikateľské myslenie.
Prebúdzame túžbu po hľadaní a rozvíjaní vlastného talentu.

Objav vlastnú cestu!!! Poď hľadať vlastné talenty,  objavovať a rozvíjať kompetencie a zručnosti budúcnosti.
 V podnetnom prostredím zistíš, čo všetko v  exponenciálne meniacom sa svete potrebuješ. S odborníkmi z rôznych oblastí života budeme hľadať spôsoby, ako dosiahnuť celkovú pohodu vyvážením fyzickej, psychickej, emocionálnej a duchovnej zložky života.
 Osvoj si  kompetencie a zručnosti budúcnosti: spolupráca, tvorivosť, efektívna komunikácia, správne sa rozhodovať, hľadať riešenia, iniciatíva, sústredenosť, odolnosť,  vytrvalosť, empatia, mediálna a finančná gramotnosť...
 Súčasťou CAMPU je aj exkurzia do firmy TAKOY, ktorá vyrába originálne dizajnové látky a do včelej farmy MEDAR, ktorá získala množstvo ocenení za produkty so svetovou kvalitou. 

Cena: 130,- Eur/osoba /
obedy,desiata,olovrant,exkurzia,pitný režim,workshopy/


Tak neváhaj a prihlás sa už dnes, aby si si zarezervoval miesto! 

CAMP-ÍK mladých podnikateľov, 7.8.-11.8.2023

Leto sa nám pomaly blíži a my už pripravujeme program na Camp-ík mladých podnikateľov, ktorý opäť bude v Žiline. Aj tento rok Vás budú čakať tvorivé workshopy z rôznych oblastí života. Svoju kreativitu a šikovnosť môžete ukázať pri  aktivitách na riešenie problémov. Nevyhnete sa ani tímovej práci a  pohybu na čerstvom vzduchu.  Programovacím prostredím a programovaním Vás prevedie človek, ktrorý sa programovaním každý deň živí. Samozrejme nebude chýbať ani exkurzia vo firme, aby sme podnikanie a zažili  v praxi...

Leader alebo follower je téma viac než aktuálna, Tomáš Baťa ukázal jasnú cestu. Dievčatá a chlapci zo stredných škôl v Žiline si rozširovali obzory a objavovali staré i nové svety na exkurzii v Zlíne a vo Vizoviciach. Žiaci vnímajú deň na cestách za Baťovými princípmi ako čas nových zaujímavých inšpirácií, poznania histórie Baťovho kumštu a prepájanie s novodobou firemnou kultúrou vo firme KOMA MODULAR postavenej na princípoch Tomáša Baťu, ktoré nestrácajú aktuálnosť ani po 1OO rokoch.


S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY

Inšpiratívne stretnutie s hercom  Jánom Dobríkom, kotrý zavítal medzi mladých ľudí a prezradil niečo zo svojho životného príbehu. Vo veľmi živej diskusii sme sa dozvedeli, prečo sa rozhodol ísť študovať herectvo, ako prebiehali jeho prijímacie skúšky a tiež že je veľmi dôležité dobre počúvať, pochopiť a potom urobiť...

S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY

Praktické workshopy na témy osobného rozvoja, sebapoznania, kritického myslenia a zostavenia vlastného biznis modelu  sme realizovali spolu so študentami SPŠ IT v KNM. Hľadať vlastnú cestu, pripravovať sa na výzvy rýchlo sa meniaceho sveta práce, objavovať svoj talent a ako začať s prípravou na  budúcnosť boli obsahom vzdelávania a pomôckou ako na Vlastnú cestu za povolaním vykročiť...

S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY

Inšpiratívne stretnutie študentov Strednej priemyselnej školy informačných technológií s mladým podnikateľom a zakladateľom firmy EcoButt Hugom Repáňom, ktorý sa zaoberá recykláciou cigaretových  filtrov. Hugo sa študentom  prihováril svojim osobným príbehom a skúsenoťami. Neoceniteľným prínosom pre mladých študentov je rada: "Nebáť sa robiť chyby vo svojom rozhodovaní, lebo to Vás môže posunúť ďalej..."
S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY
Víkend plný workshopov, diskusií pre mladých  strávený v útulnej chate   Patúch a krásnej prírode. Experti z praxe sa s nami podelili o to ako ostnať na tepne doby s pohľadom do budúcnosti. Praktické workshopy nám pomhli nazrieť na rozvoj a odolnosť komplexnej osobnosti, uvoľniť sa a odhodiť stres, zároveň nám ukázali ako dosiahnúť pohodu vyvážením FQ, IQ, EQ, SQ...
S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY
Začiatok stretnutia sme venovali  tímovej spolupráci. Mladí lídri si zopakovali na praktických úlohach ako spolupracovať, aby sa dopracovali k úspešnému cieľu. Ďalej sme pokračovali  "Komunikáciou". Venovali sme sa najmä bariéram, ktoré v komunikácii môžu veľmi často nastať a  s ktorými sa stretávame v bežnom ale aj študentskom, či pracovnom živote. Tak touto témou sme sa zaoberali celý večer. Mladí lídri si mohli na vlastnej koži vyskúšať aké bariéry existujú a ako ich odstraňovať. Praktické cvičenia a úlohy im ukázali, čomu venovať viac času a tak zlepšovať svoju komunikáciu. 
Sebapoznanie, hodnoty i strachy sme kreovali do vizuálnej podoby Lapača snov. Escape room na tému kritického myslenia mala napínavý charakter. Nájsť cez indície správne kódy na otvorenie truhlice plnej prekvapení, vnímali dievčatá a chlapci veľmi pozitívne. Skúmanie svojich silných a slabých stránok, ako s nimi pracovať a rozvíjať sa v spätnej väzbe zúčastnení hodnotili veľmi pozitívne.
                              S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY  
"Great things in business are never done by one person. They're done by a team of people". 
(Steve Jobs) 
V piatok 2.12.2022 sme opäť prišli medzi mladých lídrov do Saleziánskeho oratka. Hlavná téma celého večer bola SPOLUPRÁCA. Prostredníctvom praktických workshopov sme mohli vidieť mladých v akcii, kde sa naučili viac o tímovej práci a spolupráci. Večer sa niesol v priateľskej a hlavnej zábavnej atmosfére...
Svojou návštevou nás poctil a podporil aj  súčasný provinciál slovenských saleziánov – Peter Timko.11. – 13. novembra 2022

S deťmi z Campíka mladých podnikateľov sme boli súčasťou víkendového podujatia Techstars Startup Weekend. Bol to inšpiratívne strávený čas. Deti zažili maratón skutočnej akcie dospelákov v realizácii nápadov, tvorili, mysleli, pracovali desiatky hodín, aby našli riešenia problémov. Z nápadu urobili biznis model s prototypom. Počas troch dní nabitých akciou stretli expertov z praxe, mentorov, investorov..., ktorí ochotne viedli a pomáhali, ako rýchlejšie urobiť viac – a možno aj začať podnikať.

Mladých animátorov sme  sprevádzali témou nazerania do vizuálnej budúcnosti a SMART metodikou-"Jeden obrázok je viac ako 1000 slov" – vizualizácia budúcnosti s mladými, ako tvoriť vlastné životy, na oratku v projekte Mladý líder.
Objavovanie vlastnej budúcnosti možno začať realizovať už s mladými v aktivite nástenka snov. Hravá aktivita pre deti i mládež, ktorú realizujeme v našich programoch. Je vizuálnou prezentáciou, prianí, cieľov a túžob v živote. Vytvorenie nástenky je veľmi kreatívne, uvoľnené a spontánne riešenie vlastnej budúcnosti...Zaujímaš sa o sebavzdelávanie a podnikanie?

Je podnikanie tvojím záujmom, alebo ťa zaujíma viac z našej činnosti?

 

„Organizátorom, pani učiteľkám, hosťom, všetkým ďalším, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu patrí veľká VĎAKA. Ak by sa aj môj biznis plán nepodaril, z kempu som si odniesol skúsenosť, zaujímavé poznatky z rôznych oblastí, lepšie poznanie seba a predovšetkým nové kontakty a ľudí, s ktorými pravidelne sa stretávame.“
Branislav

„Camp mladých podnikateľov vnímam ako výborná príležitosť posunúť svoj osobný rozvoj.“
Michal

„Camp – úžasná, nová skúsenosť, bolo to najlepšie rozhodnutie zatiaľ ! Ukázalo mi to nové možnosti, spoznala som skvelých ľudí, a toto nie je len klišé fráza, ale naozaj mám pocit, že som si našla priateľov, ďakujem všetkým organizátorom, bol to neobyčajný zážitok. Na tento týždeň budem ešte dlho, s radosťou a novou motiváciou spomínať.“
Lucia

„Ďakujem krásne za tých 5 dní ľudia, užil som si to.“
Pavol