Za vzdelávaním vlastnou cestou.

Vzdelávame - prepájame - inšpirujeme.
Približujeme deťom, mladým ľuďom, učiteľom podnikateľské myslenie.
Prebúdzame túžbu po hľadaní a rozvíjaní vlastného talentu pri hľadaní povolania.


Konferencia:"Vzdelávacie programy pre súčasnú školu"

V Banskej Bystrici sa 1.7.2021 uskutočnila konferencia s názvom "Vzdelávacie programy pre súčasnú školu", na ktorej nase OZ Cesty k podnikaniu malo možnosť odprezentovať svoju prácu a tiež ponúknuť praxou overené metódy a materiály k téme podnikania. 

Camp-ík mladých podnikateľov 2021

Na II. ročníku Camp-íku deti budú objavovať a rozvíjať vlastné talenty, hľadať riešenia, vytvárať podnikateľský model a realizovať vlastné nápady. Táborové dni budú plné objavovania, kreativity, komunikácie tímovej spolupráce a hier.

Témy: sebarozvoj - premena nápadu na reálny produkt - predaj produktov -  cirkulárna ekonomika - biodiverzita - recyklácia - „Dajme veciam druhú šancu.“

Pozvanie na tábor prijali i experti z praxe. Svojím deťom doprajte zažiť jedinečné dni  neformálneho vzdelávania k zručnostiam 21. storočia. Tábor je pre deti od 10 do 14 rokov.

Kedy: 16. - 20. 8. 2021
Kde:  Žilina

Naštartujú a vytvárajú tvorivú atmosféru, podnecujú dialóg, záujem a sústredenosť. Pomôžu pomenovať pocity, nálady a otvárajú vlastné vnútro pre okolitý svet. Výborný prostriedok na výučbu do tried na všetkých typoch škôl, na navodenie atmosféry na rôznych stretnutiach i na nakopnutie kreativity v pracovných tímoch.

Produkt vznikol ako výstup dvoch účastníkov nášho projektu: Camp mladých podnikateľov. Róbert Belohorský rád a dobre fotí a Daniel Fečo si rozumie s drevom. 

 

Zaujímaš sa o podnikanie?

Je podnikanie tvojím záujmom, alebo ťa zaujíma viac z našej činnosti?

 

„Organizátorom, pani učiteľkám, hosťom, všetkým ďalším, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu patrí veľká VĎAKA. Ak by sa aj môj biznis plán nepodaril, z kempu som si odniesol skúsenosť, zaujímavé poznatky z rôznych oblastí, lepšie poznanie seba a predovšetkým nové kontakty a ľudí, s ktorými pravidelne sa stretávame.“
Branislav

„Camp mladých podnikateľov vnímam ako výborná príležitosť posunúť svoj osobný rozvoj.“
Michal

„Camp – úžasná, nová skúsenosť, bolo to najlepšie rozhodnutie zatiaľ ! Ukázalo mi to nové možnosti, spoznala som skvelých ľudí, a toto nie je len klišé fráza, ale naozaj mám pocit, že som si našla priateľov, ďakujem všetkým organizátorom, bol to neobyčajný zážitok. Na tento týždeň budem ešte dlho, s radosťou a novou motiváciou spomínať.“
Lucia

„Ďakujem krásne za tých 5 dní ľudia, užil som si to.“
Pavol