Za vzdelávaním vlastnou cestou.

Vzdelávame - prepájame - inšpirujeme.
Približujeme deťom, mladým ľuďom, učiteľom podnikateľské myslenie.
Prebúdzame túžbu po hľadaní a rozvíjaní vlastného talentu pri hľadaní povolania.

Posilňujeme vzdelávanie spoluprácou s podnikateľmi. Inšpiratívne stretnutia – INSTRET vnímame ako účinný nástroj k motivácii mladých, ako využiť svoj potenciál v dynamicky sa meniacom svete. Ivetke Hrabovskej, GENTLEJAM, ďakujeme za krásny zážitok a PROBONO akciu. Prepájame školy regiónu a zdieľame skúsenosti expertov z praxe.

Študenti zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka, OATA a SSOŠ ochutnali výnimočné produkty GENTLEJAM

Na Campe mladých podnikateľov sa stretli mladí ľudia, ktorí chcú ísť vlastnou cestou a hľadajú nové inšpirácie vo svojom osobnom rozvoji. Okrem toho, že CAMP im ponúkol veľa nových možností prostredníctvom workshopov, prednášok, diskusií, účastníci spoznali mnoho inšpiratívnych ľudí z podnikateľského prostredia.  Lektori z rôznych podnikateľských oblastí boli zárukou, že každý účastník si našiel svoju oblasť, ktorá je pre neho zaujímavá.  Päť dní v tvorivom a motivujúcom prostredí pomohlo mladým objavovať samého seba..."Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj"

 Z CAMP-ÍKA malých podnikateľov 2022 sa deťom nechcelo ísť domov!Tvorivosť, tímovosť, sebapoznanie, exkurzia v bio - udržateľnej dedine, digitálna bezpečnosť, inklúzia, komunikácia a ešte veľa ďalších skúseností a aktivít čakali na deti aj tento rok. Neoddeliteľnou súčasťou CAMP - ÍKA boli zážitkové workshopy,  ktoré boli plné objavovania, kreativity, nových informácií a pochopenia súvislosti. Samozrejme nevyhlisme sa ani hľadaniu nových nápadov v podnikaní a realizácií v biznis modeloch.  Cirkulárna ekonomika, udržateľnosť a upcyklácia sa stali neodmysliteľnou súčasťou nášho života, preto sme  si tieto témy postupne osvojovali a aplikovali   do bežného života... 


Zaujímaš sa o sebavzdelávanie a podnikanie?

Je podnikanie tvojím záujmom, alebo ťa zaujíma viac z našej činnosti?

 

„Organizátorom, pani učiteľkám, hosťom, všetkým ďalším, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu patrí veľká VĎAKA. Ak by sa aj môj biznis plán nepodaril, z kempu som si odniesol skúsenosť, zaujímavé poznatky z rôznych oblastí, lepšie poznanie seba a predovšetkým nové kontakty a ľudí, s ktorými pravidelne sa stretávame.“
Branislav

„Camp mladých podnikateľov vnímam ako výborná príležitosť posunúť svoj osobný rozvoj.“
Michal

„Camp – úžasná, nová skúsenosť, bolo to najlepšie rozhodnutie zatiaľ ! Ukázalo mi to nové možnosti, spoznala som skvelých ľudí, a toto nie je len klišé fráza, ale naozaj mám pocit, že som si našla priateľov, ďakujem všetkým organizátorom, bol to neobyčajný zážitok. Na tento týždeň budem ešte dlho, s radosťou a novou motiváciou spomínať.“
Lucia

„Ďakujem krásne za tých 5 dní ľudia, užil som si to.“
Pavol