Za vzdelávaním vlastnou cestou.

Vzdelávame - prepájame - inšpirujeme.
Približujeme deťom, mladým ľuďom, učiteľom podnikateľské myslenie.
Prebúdzame túžbu po hľadaní a rozvíjaní vlastného talentu.

Camp mladých podnikateľov, 29.7.-2.8.2024, Žilina

Pridaj sa k nám na 5-dňový letný Camp mladých podnikateľov plný inšpirácie a osobného rozvoja!
AKO STAVAŤ ŽIVOT PODĽA SEBA
Chceš počas leta objaviť svoje talenty, naučiť sa vytvárať biznis modely, zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a spoznať úžasných ľudí? Toto je príležitosť presne pre teba!
Kedy? 29.7.-2.8.2024
Kde? Palova búda, Univerzitná 1790/2, 010 08 Žilina
Pre koho? Pre všetkých mladých ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať a rásť. Čo ťa čaká?
Osobný rozvoj: Objav svoje silné stránky, nastav si ciele a nauč sa, ako ich dosiahnuť.
Spoznávanie vlastných talentov: Kreatívne workshopy a aktivity, ktoré ti pomôžu objaviť svoje skryté schopnosti.
Vytváranie biznis modelu: Máš skvelý nápad? Naučíme ťa, ako ho premeniť na reálny projekt!
Komunikácia a vzťahy: Interaktívne diskusie a tímové aktivity zamerané na zlepšovanie komunikačných schopností a vzťahov okolo teba.
Exkurzia do firmy: Navštívime inovatívnu firmu, kde uvidíš, ako funguje skutočný biznis svet.  Stretnutia s inšpiratívnymi osobnosťami: Zoznám sa s úspešnými ľuďmi, ktorí ti poradia a motivujú ťa na tvojej ceste.

Campík mladých podnikateľov, 5.8.-9.8.2024, Žilina

Máte doma zvedavé a aktívne deti, ktoré chcú stráviť leto produktívne a zábavne? Pridajte sa k nám na 5-dňový letný denný campík, kde sa deti naučia nové zručnosti, objavia svoje talenty a zažijú množstvo zábavy!

 Kedy?  5.8.-9.8.2024

 Kde? Palova búda, Žilina

 Pre koho? Pre deti vo veku 7-14 rokov

Čo máme pripravené?

 Osobný rozvoj: Deti budú objavovať svoje silné stránky a učiť sa, ako ich využiť naplno.

 Interaktívne workshopy na témy:

  • Kreativita: Uvoľnenie kreatívneho potenciálu prostredníctvom rôznych umeleckých aktivít.
  • Komunikácia a asertivita: Zlepšenie komunikačných zručností a naučenie sa, ako sa efektívne vyjadrovať.
  • Hľadanie vlastných talentov: Identifikácia a rozvoj individuálnych talentov.
  • Proaktivita: Ako byť iniciatívny a pozitívny v rôznych situáciách.
  • Biznis model a financie: Základy podnikania a finančnej gramotnosti.
  • Ako riešiť problémy: Praktické techniky na riešenie problémov a prekonávanie prekážok.
  • Tímová práca: Spolupráca v tímoch a budovanie tímového ducha.
  • Pohyb a športové aktivity: Zábavné a zdravé aktivity, ktoré podporujú fyzický rozvoj.
  • Mindfulness: Rozvoj životných zručností, pozornosti, rovnováhy a emócií.
  • Aký mám príbeh?: Deti budú mať príležitosť vytvoriť a prezentovať svoj vlastný príbeh, čím rozvinú svoju kreativitu a sebavedomie.

Lepšie raz zažiť ako stokrát počuť!!!  Študenti Strednej priemyselnej školy - Informačných technológii mali možnosť hľadať vlastnú cestu na praktických workshopoch a tak sa pripravovať na výzvy rýchlo meniaceho sa okolitého sveta... 

S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY

Inšpiratívny podnikateľký príbeh rodinnej firmy prišli prerozprávať manželia - David Novotný a Ivana Novotná, študentom SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste. Ako  spoločnými silami vybudovali úspešné podnikanie, kde sa spoločne snažia, aby spokojnosť bola nielen na strane zákazníka ale aj ich dlhoročných zamestnancov...

S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY
Workshopy na osvojenie si techník kreatívneho riešenia problémov zážitkovou formou si zažili žiaci ZŠ Romualda Zaymusa v Žiline.  Učili sa uplatniť predstavivosť, kreativitu, kritické myslenie a vytvárať inovatívne riešenia.

S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY

Stretnutie s inovatívnym podnikateľom - Jánom Košturiakom na Spojenej škole v Púchove. Diskusia o exponenciálnych zmenách, ktoré sa dejú nielen vo firmách, ale komplexne v celom svete. Ako reagovať na zmeny, ktoré nevieme ani predvídať, odpovedal inovátor. 

S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY

V kreatívnych workshopoch hľadali mladí študenti riešenia ako žiť v tomto svete neustálych zmien. Zamerali sme sa na poznanie silných stránok, ale i na zápas so strachmi. Ako uplatniť svoje talenty vo svojich plánoch, ako premeniť nápad na skutočnosť, ako sa dať na cestu vlastného podnikania sa aktívne diskutovalo a pracovalo na druhom workshope.

S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY

Zaujímaš sa o sebavzdelávanie a podnikanie?

Je podnikanie tvojím záujmom, alebo ťa zaujíma viac z našej činnosti?

 

„Organizátorom, pani učiteľkám, hosťom, všetkým ďalším, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu patrí veľká VĎAKA. Ak by sa aj môj biznis plán nepodaril, z kempu som si odniesol skúsenosť, zaujímavé poznatky z rôznych oblastí, lepšie poznanie seba a predovšetkým nové kontakty a ľudí, s ktorými pravidelne sa stretávame.“
Branislav

„Camp mladých podnikateľov vnímam ako výborná príležitosť posunúť svoj osobný rozvoj.“
Michal

„Camp – úžasná, nová skúsenosť, bolo to najlepšie rozhodnutie zatiaľ ! Ukázalo mi to nové možnosti, spoznala som skvelých ľudí, a toto nie je len klišé fráza, ale naozaj mám pocit, že som si našla priateľov, ďakujem všetkým organizátorom, bol to neobyčajný zážitok. Na tento týždeň budem ešte dlho, s radosťou a novou motiváciou spomínať.“
Lucia

„Ďakujem krásne za tých 5 dní ľudia, užil som si to.“
Pavol