Za vzdelávaním vlastnou cestou.

Vzdelávame - prepájame - inšpirujeme.
Približujeme deťom, mladým ľuďom, učiteľom podnikateľské myslenie.
Prebúdzame túžbu po hľadaní a rozvíjaní vlastného talentu.

Workshopy na osvojenie si techník kreatívneho riešenia problémov zážitkovou formou si zažili žiaci ZŠ Romualda Zaymusa v Žiline.  Učili sa uplatniť predstavivosť, kreativitu, kritické myslenie a vytvárať inovatívne riešenia.

S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY

Stretnutie s inovatívnym podnikateľom - Jánom Košturiakom na Spojenej škole v Púchove. Diskusia o exponenciálnych zmenách, ktoré sa dejú nielen vo firmách, ale komplexne v celom svete. Ako reagovať na zmeny, ktoré nevieme ani predvídať, odpovedal inovátor. 

S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY

V kreatívnych workshopoch hľadali mladí študenti riešenia ako žiť v tomto svete neustálych zmien. Zamerali sme sa na poznanie silných stránok, ale i na zápas so strachmi. Ako uplatniť svoje talenty vo svojich plánoch, ako premeniť nápad na skutočnosť, ako sa dať na cestu vlastného podnikania sa aktívne diskutovalo a pracovalo na druhom workshope.

S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY

Zaujímaš sa o sebavzdelávanie a podnikanie?

Je podnikanie tvojím záujmom, alebo ťa zaujíma viac z našej činnosti?

 

„Organizátorom, pani učiteľkám, hosťom, všetkým ďalším, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu patrí veľká VĎAKA. Ak by sa aj môj biznis plán nepodaril, z kempu som si odniesol skúsenosť, zaujímavé poznatky z rôznych oblastí, lepšie poznanie seba a predovšetkým nové kontakty a ľudí, s ktorými pravidelne sa stretávame.“
Branislav

„Camp mladých podnikateľov vnímam ako výborná príležitosť posunúť svoj osobný rozvoj.“
Michal

„Camp – úžasná, nová skúsenosť, bolo to najlepšie rozhodnutie zatiaľ ! Ukázalo mi to nové možnosti, spoznala som skvelých ľudí, a toto nie je len klišé fráza, ale naozaj mám pocit, že som si našla priateľov, ďakujem všetkým organizátorom, bol to neobyčajný zážitok. Na tento týždeň budem ešte dlho, s radosťou a novou motiváciou spomínať.“
Lucia

„Ďakujem krásne za tých 5 dní ľudia, užil som si to.“
Pavol