Za vzdelávaním vlastnou cestou.

Vzdelávame - prepájame - inšpirujeme.
Približujeme deťom, mladým ľuďom, učiteľom podnikateľské myslenie.
Prebúdzame túžbu po hľadaní a rozvíjaní vlastného talentu.

Víkendovka, 9.-11.2.2024, Chata Patúch

Inšpiratívny a kreatívny  víkend

Osobnosťou sa človek nerodí, ale stáva. Životná rovnováha podľa filozofie Baťa

Víkendovka s Baťom alebo úspech je výsledok každodenných návykov - workshopy, diskusie s expertami z praxe. Podpor vlastnú tvorivosť, vytrvalosť a sebadôveru, zažiješ ako inak premýšľať.

Time manažment - ako byť aktívnym tvorcom svojho času .

Budovanie úspešného tímu -  princípy tímovej práce, vytváranie dynamiky v skupine, ako zefektívniť fungovanie tímu, osobnostný profil do tímu.

Efektívna komunikácia - ako zlepšiť komunikáciu s inými ľuďmi, aktívne počúvanie a techniky kladenia otázok. Prispôsobovanie komunikácie rôznym typom ľudí, komunikácia v náročných situáciách.

Diskusia s expertami z praxe, s podnikateľmi regiónu.

Zaujímaš sa o sebavzdelávanie a podnikanie?

Je podnikanie tvojím záujmom, alebo ťa zaujíma viac z našej činnosti?

 

„Organizátorom, pani učiteľkám, hosťom, všetkým ďalším, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu patrí veľká VĎAKA. Ak by sa aj môj biznis plán nepodaril, z kempu som si odniesol skúsenosť, zaujímavé poznatky z rôznych oblastí, lepšie poznanie seba a predovšetkým nové kontakty a ľudí, s ktorými pravidelne sa stretávame.“
Branislav

„Camp mladých podnikateľov vnímam ako výborná príležitosť posunúť svoj osobný rozvoj.“
Michal

„Camp – úžasná, nová skúsenosť, bolo to najlepšie rozhodnutie zatiaľ ! Ukázalo mi to nové možnosti, spoznala som skvelých ľudí, a toto nie je len klišé fráza, ale naozaj mám pocit, že som si našla priateľov, ďakujem všetkým organizátorom, bol to neobyčajný zážitok. Na tento týždeň budem ešte dlho, s radosťou a novou motiváciou spomínať.“
Lucia

„Ďakujem krásne za tých 5 dní ľudia, užil som si to.“
Pavol