Za vzdelávaním vlastnou cestou.

Vzdelávame - prepájame - inšpirujeme.
Približujeme deťom, mladým ľuďom, učiteľom podnikateľské myslenie.
Prebúdzame túžbu po hľadaní a rozvíjaní vlastného talentu pri hľadaní povolania.

VÍKENDOVKA    10. -12.6.2022

Áno, áno, áno... je pravda, že pre Vás študentov SŠ a VŠ pripravujeme víkend plný worschopov a diskusií na rôzne zaujímavé témy.  Dozviete sa ako posilniť psychickú odolnosť, rozvíjať dialóg zameraný na riešenie, ako si vybrať to podstatné, čo je to  rastové a fixné myslenie... 
Praxou overená koučka a lektorka Denisa Zlevská Vám bude nápomocná pri hľadaní odpovedí na Vaše otázky. Tak neváhajte a doprajte si starostlivosť o seba a svoj rozvoj.


CAMP-ÍK mladých podnikateľov 2022Áno,  je to tak, už teraz pre deti ZŠ pripravujeme tretí ročník denného
tábora CAMP - ÍK mladých podnikateľov. Tvorivosť, tímovosť, sebapoznanie, exkurzia v bio - udržateľnej dedine, digitálna bezpečnosť, inklúzia, komunikácia a ešte veľa ďalších vedomostí a aktivít čakajú na deti aj tento rok. Neoddeliteľnou súčasťou CAMP - ÍKA budú zážitkové workshopy,  ktoré budú plné objavovania, kreativity, nových informácií a pochopenia súvislosti. Samozrejme nevyhneme sa ani hľadaniu nových nápadov podnikania a realizácií v biznis modeloch.  Keďže  sa cirkulárna ekonomika, udržateľnosť a upcyklácia stávajú neodmysliteľnou súčasťou nášho života, budeme sa snažiť tieto témy si osvojiť a naučiť sa ich aplikovať do bežného života. 
Pre motiváciu alebo pripomenutie  minuloročného CAMP - ÍKA si môžete pozrieť krátke video TU.  V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.


Videopozvánka na Camp - ík pre Vás TU.


CAMP mladých podnikateľov 2022


Tento rok  opäť pripravujeme  aj CAMP mladých podnikateľov.  Po dlhšej prestávke študenti SŠ a VŠ majú možnosť diskutovať s expertami z praxe na zaujímavé témy z cirkulárnej ekonomiky, udržateľnosti, eko -transformácie pracovného trhu. Dôležitou súčasťou CAMPU bude osobný a profesijný rozvoj, motivácia a rastové myslenie. Zúčastníme sa aj exkurzie v zahraničnej bio - udržateľnej firme. Prizvaní lektori budú zárukou praxou overených vedomostí a zručností. Nadobudnutú teóriu overia v pripravených workschopoch.
Camp z posledného ročníka môžete pozrieť TU.

Videopozvánka pre Vás TU.

Zaujímaš sa o podnikanie?

Je podnikanie tvojím záujmom, alebo ťa zaujíma viac z našej činnosti?

 

„Organizátorom, pani učiteľkám, hosťom, všetkým ďalším, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu patrí veľká VĎAKA. Ak by sa aj môj biznis plán nepodaril, z kempu som si odniesol skúsenosť, zaujímavé poznatky z rôznych oblastí, lepšie poznanie seba a predovšetkým nové kontakty a ľudí, s ktorými pravidelne sa stretávame.“
Branislav

„Camp mladých podnikateľov vnímam ako výborná príležitosť posunúť svoj osobný rozvoj.“
Michal

„Camp – úžasná, nová skúsenosť, bolo to najlepšie rozhodnutie zatiaľ ! Ukázalo mi to nové možnosti, spoznala som skvelých ľudí, a toto nie je len klišé fráza, ale naozaj mám pocit, že som si našla priateľov, ďakujem všetkým organizátorom, bol to neobyčajný zážitok. Na tento týždeň budem ešte dlho, s radosťou a novou motiváciou spomínať.“
Lucia

„Ďakujem krásne za tých 5 dní ľudia, užil som si to.“
Pavol