Za vzdelávaním vlastnou cestou.

Vzdelávame - prepájame - inšpirujeme.
Približujeme deťom, mladým ľuďom, učiteľom podnikateľské myslenie.
Prebúdzame túžbu po hľadaní a rozvíjaní vlastného talentu pri hľadaní povolania.


Mladý líder 
Už Ťa nebaví  sedieť doma a pozerať, čo je nové na sieťach? Tak potom si zistil/a, že už nehceš byť followerom, ale chceš sa stať leadrom. Tvoja osobnosť je jedinečná, skús hľadať svoju cestu aj prostredníctvom ročného kurzu animátora v saleziánskom oratóriu v Žiline.

Cesta II. ročníka detského denného tábora bola plná inšpirácií a zážitkov. Deti objavovali a rozvíjali vlastné talenty, hľadali riešenia, vytvárali podnikateľský model a realizovali vlastné nápady. Aktivity sa zameriavali na kreativitu, komunikáciu, tvorbu a realizáciu nápadov, tímovú prácu, improvizáciu , finančnú gramotnosť, kritické myslenie, prezentáciu...

Zažili jedinečné dni neformálneho vzdelávania k zručnostiam 21. storočia.


Zaujímaš sa o podnikanie?

Je podnikanie tvojím záujmom, alebo ťa zaujíma viac z našej činnosti?

 

„Organizátorom, pani učiteľkám, hosťom, všetkým ďalším, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu patrí veľká VĎAKA. Ak by sa aj môj biznis plán nepodaril, z kempu som si odniesol skúsenosť, zaujímavé poznatky z rôznych oblastí, lepšie poznanie seba a predovšetkým nové kontakty a ľudí, s ktorými pravidelne sa stretávame.“
Branislav

„Camp mladých podnikateľov vnímam ako výborná príležitosť posunúť svoj osobný rozvoj.“
Michal

„Camp – úžasná, nová skúsenosť, bolo to najlepšie rozhodnutie zatiaľ ! Ukázalo mi to nové možnosti, spoznala som skvelých ľudí, a toto nie je len klišé fráza, ale naozaj mám pocit, že som si našla priateľov, ďakujem všetkým organizátorom, bol to neobyčajný zážitok. Na tento týždeň budem ešte dlho, s radosťou a novou motiváciou spomínať.“
Lucia

„Ďakujem krásne za tých 5 dní ľudia, užil som si to.“
Pavol