Za vzdelávaním vlastnou cestou.

Vzdelávame - prepájame - inšpirujeme.
Približujeme deťom, mladým ľuďom, učiteľom podnikateľské myslenie.
Prebúdzame túžbu po hľadaní a rozvíjaní vlastného talentu pri hľadaní povolania.

11. – 13. novembra 2022

S deťmi z Campíka mladých podnikateľov sme boli súčasťou víkendového podujatia Techstars Startup Weekend. Bol to inšpiratívne strávený čas. Deti sa učili myslieť, pracovať a budovať ako z nápadu urobiť biznis model s prototypom. Počas troch dní nabitých akciou stretli expertov z praxe, mentorov, investorov..., ktorí ochotne viedli a pomáhali, ako rýchlejšie urobiť viac – a možno aj začať podnikať.

Tvorivo vlastnou cestou

11.11. 2022 o 18:30 v Saleziánskom oratku

Stretnutia - workshopy sú určené pre žiakov druhého stupňa ZŠ a študentov SŠ. Účastníci si osvoja zaujímavé techniky sebapoznania a sebarozvoja, precvičia si  dizajnové myslenie, dozvedia sa niečo o podnikateľkých zručnostiach a kritické myslenie si preveria prostredníctvom hry Escape room.

Mladých animátorov sme  sprevádzali témou nazerania do vizuálnej budúcnosti a SMART metodikou-"Jeden obrázok je viac ako 1000 slov" – vizualizácia budúcnosti s mladými, ako tvoriť vlastné životy, na oratku v projekte Mladý líder.
Objavovanie vlastnej budúcnosti možno začať realizovať už s mladými v aktivite nástenka snov. Hravá aktivita pre deti i mládež, ktorú realizujeme v našich programoch. Je vizuálnou prezentáciou, prianí, cieľov a túžob v živote. Vytvorenie nástenky je veľmi kreatívne, uvoľnené a spontánne riešenie vlastnej budúcnosti...Posilňujeme vzdelávanie spoluprácou s podnikateľmi. Inšpiratívne stretnutia – INSTRET vnímame ako účinný nástroj k motivácii mladých, ako využiť svoj potenciál v dynamicky sa meniacom svete. Ivetke Hrabovskej, GENTLEJAM, ďakujeme za krásny zážitok a PROBONO akciu. Prepájame školy regiónu a zdieľame skúsenosti expertov z praxe.

Študenti zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka, OATA a SSOŠ ochutnali výnimočné produkty GENTLEJAM

Na Campe mladých podnikateľov sa stretli mladí ľudia, ktorí chcú ísť vlastnou cestou a hľadajú nové inšpirácie vo svojom osobnom rozvoji. Okrem toho, že CAMP im ponúkol veľa nových možností prostredníctvom workshopov, prednášok, diskusií, účastníci spoznali mnoho inšpiratívnych ľudí z podnikateľského prostredia. Lektori z rôznych podnikateľských oblastí boli zárukou, že každý účastník si našiel svoju oblasť, ktorá je pre neho zaujímavá.  Päť dní v tvorivom a motivujúcom prostredí pomohlo mladým objavovať samého seba...                         
                                                    "Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj"
Tvorivosť, tímovosť, sebapoznanie, exkurzia v bio - udržateľnej dedine, digitálna bezpečnosť, inklúzia, komunikácia a ešte veľa ďalších skúseností a aktivít čakali na deti aj tento rok. Neoddeliteľnou súčasťou CAMP - ÍKA boli zážitkové workshopy,  ktoré boli plné objavovania, kreativity, nových informácií a pochopenia súvislosti. Samozrejme nevyhlisme sa ani hľadaniu nových nápadov v podnikaní a realizácií v biznis modeloch.  Cirkulárna ekonomika, udržateľnosť a upcyklácia sa stali neodmysliteľnou súčasťou nášho života, preto sme  si tieto témy postupne osvojovali a aplikovali   do bežného života... 


Projekt CAMPÍK malých podnikateľov 2022 spolufinancovaný mestom Žilina.

Zaujímaš sa o sebavzdelávanie a podnikanie?

Je podnikanie tvojím záujmom, alebo ťa zaujíma viac z našej činnosti?

 

„Organizátorom, pani učiteľkám, hosťom, všetkým ďalším, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu patrí veľká VĎAKA. Ak by sa aj môj biznis plán nepodaril, z kempu som si odniesol skúsenosť, zaujímavé poznatky z rôznych oblastí, lepšie poznanie seba a predovšetkým nové kontakty a ľudí, s ktorými pravidelne sa stretávame.“
Branislav

„Camp mladých podnikateľov vnímam ako výborná príležitosť posunúť svoj osobný rozvoj.“
Michal

„Camp – úžasná, nová skúsenosť, bolo to najlepšie rozhodnutie zatiaľ ! Ukázalo mi to nové možnosti, spoznala som skvelých ľudí, a toto nie je len klišé fráza, ale naozaj mám pocit, že som si našla priateľov, ďakujem všetkým organizátorom, bol to neobyčajný zážitok. Na tento týždeň budem ešte dlho, s radosťou a novou motiváciou spomínať.“
Lucia

„Ďakujem krásne za tých 5 dní ľudia, užil som si to.“
Pavol