Premena sveta práce

Dnešný svet beží rýchlosťou, s ktorou prichádzajú obrovské zmeny do profesijných i osobných životov. Neohrozujú nás zmeny, ktoré prichádzajú, ale naša nepripravenosť.

Súčasnú generáciu žiakov a študentov zasahuje exponenciálna zmena v ekonomike. Nástup nových technológií spôsobí zánik mnohých povolaní, zároveň prichádza príležitosť vytvárať nové povolania. Zmeny sa dejú i vo využiteľnosti lokálnej ekonomiky, vytvárania nových možností v samozamestnaní. Globálne a lokálne príležitosti vyžadujú pripravenosť študentov pre podnikateľské zručnosti. Na trhu práce sú a budú potrební ľudia s podnikateľským myslením.