Rovnováha - wellbeing
29.9.2023 o 11:30 hod.

Pozývame Vás k spoločnému skúmaniu témy rovnováha. Čo je to rovnováha, k čomu nám je dobrá, je vôbec možné žiť v neustálej rovnováhe či nerovnováhe? Zaujímať nás bude aké výzvy nás z nej vyvádzajú a ako sa o ňu starať. K spoločnému hľadaniu odpovedí alebo nových otázok nám poslúžia vzájomné interakcie, ale i dialóg so svojím telom, gravitáciou a dychom. A keďže dialóg je proces spolutvárny všetkými zúčastnenými, konečná podoba WS bude závisieť na nás všetkých, ktorý sa tam stretneme. WS vás bude sprevádzať Marián Dupkala a Ondrej Žiak zo Synergia- priestor pre terapiu a rozvoj. Obaja lekári, terapeuti a lektori, odborníci v oblasti duševného zdravia, rehabilitácie, fyzioterapie a psychoterapie. 

Tvorivá pohybová výchova
6.10.2023 o 11:30 hod.

Pozývame Vás zažiť pohyb vo vyučovacom predmete.  Potreba pohybu detí je veľmi aktuálna, lektorka prichádza s dlhoročnou praxou z českého vzdelávania a ponúka svoju skúsenosť i pedagógom v našom regióne.

Dielňa bude rozdelená do dvoch blokov. V prvom bloku si na vlastnom tele vyskúšame praktickú hodinu tvorivej pohybovej výchovy. Jej cieľom je rozvíjať spontánny pohyb, učiť sa vnímavosti voči svojmu telu, prostrediu a schopnosti spolupráce.

V druhom bloku ponúkneme úvod do spoločnej tvorivej pohybovej dielne na vybranú tému z učiva, ktoré žiaci preberajú v škole.


 

OZ Cesty k ponikaniu

Tel. číslo:E- mail:
Bankové spojenie:
SWIFT:
Sociálne siete:


RCPU pre  okresy Žilina a Bytča

Tel. číslo:E- mail:
Adresa:
Sociálne siete:


Kontakt

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.