Zážitkové a inovatívne techniky – cesta k zručnostiam pre 21. storočie: Escape room

Escape room

Workshopy kreativity, tímovej práce, komunikácie, kritického myslenia, hľadanie riešení pre zadaný problém sme realizovali pre animátorov saleziánskeho oratka v Žiline.  Vzdelávanie v prírode ideálne pre hľadanie indícií v tímovej únikovej hre - escape room. Hlavným cieľom je nájsť kľúč k vyriešeniu úlohy, odomknutiu pokladu pomocou indícií. Hra rozvíja kritické myslenie, spoluprácu, všímavosť, nadšenie, odohráva sa v časovom obmedzení a radosť s poznania je fantastická.