Podnikanie ako životná zručnosť

Podnikateľské zručnosti prinášajú výhody bez ohľadu na to, či človek vidí svoju budúcnosť v podnikaní. Ján Košturiak vo svojej knihe Úvahy o podnikaní píše: „Ja chápem podnikanie ako nezávislosť, schopnosť rozvíjať svoj talent a vytvárať úžitok alebo hodnotu, ktorú niekto potrebuje alebo ocení. 

Zručnosti k podnikateľstvu sú plne využiteľné v osobnom i pracovnom živote, pretože zahŕňajú kreativitu, iniciatívu, húževnatosť, tímovú prácu, porozumenie rizikám zmysel pre zodpovednosť, kritické myslenie, komunikáciu, kooperáciu, riešenie problémov i sebapoznanie.

Inými slovami, aj pre žiakov, ktorí nikdy nechcú zahájiť podnikanie, je podnikateľské vzdelávanie prospešné. Zdokonalenie spomínaných zručností pripraví žiakov na život, vysokú školu, kariéru a úspech.