Aktivity

Vzdelávanie považujeme za kľúčový segment pre rozvoj spoločnosti, regiónu a hlavne jednotlivca. Popularizujeme metódy vzdelávania, aby učenie dávalo zmysel. Pomáhame učiteľom získať užitočné nástroje ako inak učiť a zažiť radosť a spokojnosť.

Realizujeme workshopy, semináre, konferencie, inšpiratívne stretnutia, webináre.

Inšpirujeme učiteľov a ponúkame aktívne vzdelávanie. Zdieľame svoje skúsenosti z výučby k zručnostiam pre život a k podnikateľstvu.

Pomáhame deťom, študentom hľadať a rozvíjať vlastný potenciál. Hravou, kreatívnou formou deti hľadajú riešenia k učeniu sa nových vecí.

V priateľskej atmosfére, s rešpektovaním osobnosti mladí ľudia spoznávajú svoje ja, hľadajú vlastné prečo a vytvárajú si v spolupráci s expertmi z praxe vlastnú možnosť uplatnenia sa na trhu práce.