Projekty

4 C zručnosti: kreativita, kritické myslenie, spolupráca, komunikácia.

Súčasná mladá generácia zažíva: výzvy neustálych začiatkov, nových projektov, striedania prác, účasť na viacerých pozíciách. Získané 4C zručnosti im poskytnú navigáciu v tomto prostredí a pomôžu žiakom, aby sami seba videli ako realizátorov zajtrajška, bez ohľadu na to, na akú profesijnú dráhu sa vyberú.

Ako sa starať o seba, ak stretneme STRES  s Denisou Zlevskou. Denisa nám ukázala prostrednítvom  zmysluplného workshopu, ako rozumieť sám sebe, ako svoj stres vedieť zvládať, aby nás neovládal on.

Online workshop, 1.6.2022

Študenti súkromného SOŠ PRO SCHOLARIS sa zúčastnili online workshopu na tému  "Podnikateľské nastavenie mysle ".

Aďa sprevádzala účastníkov počas  konferencie "Ako začať ...", ktorá ponúkla pre  študentov stredných škôl inšpiratívne stretnutia s podnikateľmi, o hodnotách, slobode, úspechoch, zlyhaniach, vlastnom nájdení sa...

Ako dať podnikanie do súladu s človekom a prírodou, bola hlavná téma konferencie s podnikateľmi. Prezentovali sa inovatívne riešenia súčasného sveta v rôznych oblastiach.  

Svoje skúsenosti  a nápady zo svojej zážitkovej pedagogiky Renátka priniesla a predstavila účastníkom Leaf konferencie v Banskej Bystrici. 

Žiaci 5.A sa zapojili do projektu,  ktorý im umožnil rozvíjať finančnú gramotnosť.  Zážitkovou pedagogikou, v tímoch, deti hľadali riešenie na problémové úlohy, dizajnovali, prezentovali a v reflexii zhodnotili svoje zážitky.

Ročný kurz animátora/mtz saleziánskeho oratória v Žiline. Pod vedením skúsených lektorov získaš nielen nové vedomosti ale najmä praktické zručnosti ako hľadať vlastnú cestu, komunikovať, spolupracovať a hlavne rozvíjať svoje kritické myslenie. Chceš vedieť viac? Neváhaj sa pridať a stať sa lídrom . . .

Webinár pre učiteľov, 7.9.2021

Na webinári budú ukážky zážitkového vzdelávania. Sme učiteľky a svoje skúsenosti z praxe zdieľame formou workshopov pre učiteľov. Prepájame formálne a neformálne vzdelávanie a do škôl prenášame skúsenosti s výučbou k zručnostiam, ktoré sú potrebné pre súčasný život.

Druhý ročník detského denného tábora bol plný inšpirácií a zážitkov. Deti objavovali a rozvíjali vlastné talenty, hľadali riešenia, vytvárali podnikateľský model a realizovali vlastné nápady.

Národná konferencia – Vzdelávacie programy pre súčasnú školu v Banskej Bystrici, 1. 7. 2021

Súčasťou projektu profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) bolo i zdieľanie najlepších pedagogických a odborných skúseností (NOPS). Aktivity k výučbe k podnikateľstvu prezentovala Renáta Fogeltonová, učiteľka OATA Žilina.


Naštartujú a vytvárajú tvorivú atmosféru, podnecujú dialóg, záujem a sústredenosť. Pomôžu pomenovať pocity, nálady a otvárajú vlastné vnútro pre okolitý svet. Výborný prostriedok na výučbu do tried na všetkých typoch škôl...

Webinár pre stredoškolákov k mediálnej gramotnosti, ako rozumieť informáciám a digitálnemu priestoru. Mediálna, informačná gramotnosť, kritické myslenie patria k zručnostiam našej doby...

Lektorovanie v rámci projektu „Povolanie podnikateľ", do ktorého boli zapojené dve stredné školy žilinská OATA a ostravská BG v Ostravě...

Deti podnikali na Camp-íku mladých podnikateľov CAMP-ÍK sa niesol v duchu neformálneho vzdelávania k podnikaniu pre deti vo veku 11. – 14. ...

Náš hosť, Pavol Smolka je manažérom a zároveň hudobníkom Zuzany Smatanovej. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, hlavné posolstvo, ktoré zanechal mladým ...

Inšpirácie k podnikaniu „Podnikateľ je človek, ktorý objavuje a rozvíja svoj talent, hľadá svoju vlastnú cestu, na ktorej bude robiť to ...

Poznanie a rozvoj seba - samého ovplyvňuje budúcnosť vlastnej realizácie na trhu práce. Stretnutie študentov so Zuzanou Száraz, expertkou ...

CAMP MLADÝCH PODNIKATEĽOV Aký bol a 7 dôvodov prečo som sa zúčastnila Volám sa Lucia a na campe som sa ...

„Podnikatelia spojte sa“, inšpiratívna konferencia spoločnosti IPA Slovakia, ktorá posúva hranice poznania. Spoločnosť IPA umožnila pro bono, ...

Úspešný podnikateľ Václav Faltus z pražiarne v Ivanke pri Dunaji ochotne vyrozprával svoj príbeh k vytúženej vášni za šálkou kvalitnej ...

Dňa 7. 2. 2019 sme sa zúčastnili na Konferencii kresťanských podnikateľov v Kúpeľoch Nimnica. Témou tohto štvrtého ročníka bolo odhaliť ...

Konferencia: Budúcnosť tu a teraz 12.6.2019 Mladým patrí budúcnosť stále platí. Na Žilinskej župe sa stretli študenti, pedagógovia, rodičia ...

Každý prvý deň v mesiaci patrí už tradične podnikateľom, ktorí sa stretávajú, aby sa vzájomné povzbudili, pozdieľali a načerpali zo vzájomného stretnutia. ...