Projekty

Webinár pre učiteľov, 7.9.2021 o 18:00 hod

Na webinári budú ukážky zážitkového vzdelávania. Sme učiteľky a svoje skúsenosti z praxe zdieľame formou workshopov pre učiteľov. Prepájame formálne a neformálne vzdelávanie a do škôl prenášame skúsenosti s výučbou k zručnostiam, ktoré sú potrebné pre súčasný život.
Registrácia na webinár: https://forms.gle/esYAH7BwrSAW4Ux66

Druhý ročník detského denného tábora bol plný inšpirácií a zážitkov. Deti objavovali a rozvíjali vlastné talenty, hľadali riešenia, vytvárali podnikateľský model a realizovali vlastné nápady.

Národná konferencia – Vzdelávacie programy pre súčasnú školu v Banskej Bystrici, 1. 7. 2021

Súčasťou projektu profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) bolo i zdieľanie najlepších pedagogických a odborných skúseností (NOPS). Aktivity k výučbe k podnikateľstvu prezentovala Renáta Fogeltonová, učiteľka OATA Žilina.


Naštartujú a vytvárajú tvorivú atmosféru, podnecujú dialóg, záujem a sústredenosť. Pomôžu pomenovať pocity, nálady a otvárajú vlastné vnútro pre okolitý svet. Výborný prostriedok na výučbu do tried na všetkých typoch škôl...

Webinár pre stredoškolákov k mediálnej gramotnosti, ako rozumieť informáciám a digitálnemu priestoru. Mediálna, informačná gramotnosť, kritické myslenie patria k zručnostiam našej doby...

Lektorovanie v rámci projektu „Povolanie podnikateľ", do ktorého boli zapojené dve stredné školy žilinská OATA a ostravská BG v Ostravě...

Deti podnikali na Camp-íku mladých podnikateľov CAMP-ÍK sa niesol v duchu neformálneho vzdelávania k podnikaniu pre deti vo veku 11. – 14. ...

Náš hosť, Pavol Smolka je manažérom a zároveň hudobníkom Zuzany Smatanovej. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, hlavné posolstvo, ktoré zanechal mladým ...

Inšpirácie k podnikaniu „Podnikateľ je človek, ktorý objavuje a rozvíja svoj talent, hľadá svoju vlastnú cestu, na ktorej bude robiť to ...

Poznanie a rozvoj seba - samého ovplyvňuje budúcnosť vlastnej realizácie na trhu práce. Stretnutie študentov so Zuzanou Száraz, expertkou ...

CAMP MLADÝCH PODNIKATEĽOV Aký bol a 7 dôvodov prečo som sa zúčastnila Volám sa Lucia a na campe som sa ...

„Podnikatelia spojte sa“, inšpiratívna konferencia spoločnosti IPA Slovakia, ktorá posúva hranice poznania. Spoločnosť IPA umožnila pro bono, ...

Úspešný podnikateľ Václav Faltus z pražiarne v Ivanke pri Dunaji ochotne vyrozprával svoj príbeh k vytúženej vášni za šálkou kvalitnej ...

Dňa 7. 2. 2019 sme sa zúčastnili na Konferencii kresťanských podnikateľov v Kúpeľoch Nimnica. Témou tohto štvrtého ročníka bolo odhaliť ...

Konferencia: Budúcnosť tu a teraz 12.6.2019 Mladým patrí budúcnosť stále platí. Na Žilinskej župe sa stretli študenti, pedagógovia, rodičia ...

Každý prvý deň v mesiaci patrí už tradične podnikateľom, ktorí sa stretávajú, aby sa vzájomné povzbudili, pozdieľali a načerpali zo vzájomného stretnutia. ...