Dizajnové myslenie

Dizajnové myslenie

Cieľom tejto kreatívnej techniky je premeniť nápady na dosiahnuteľné výsledky. Učí sa pri tom experimentovať, vytvárať prototypy, testovať ich. Metóda sa snaží riešiť zložité problémy spôsobom zameraným na používateľa. Dizajnérske myslenie nám pomáha riešiť problémy.

Dizajnové myslenie je prístup, ktorý možno použiť na riešenie rôznych problémov. Podporuje orientáciu na používateľa, kreativitu, komunikáciu, prezentáciu  a myslenie „out-of-the-box.