„Jeden obrázok je viac ako 1000 slov“ - učme deti tvoriť vlastné životy.

Každé vzdelávanie by malo začať seba-poznaním. Je vynikajúce vedieť kto sme, kam smerujeme, čo nás baví, po čom túžime. Tu začína základ kvality, ktorú by sme mali odovzdávať deťom.

Sebapoznanie, sebauvedomenie je schopnosť rozpoznať svoje emócie, myšlienky, silné stránky ale i obmedzenia. Poznanie samého seba je napojenie na seba.

Objavovanie vlastnej budúcnosti možno začať realizovať už s deťmi v aktivite nástenka snov. Nástenka snov je hravá aktivita pre deti i mládež, ktorú realizujeme v našich programoch. Je vizuálnou prezentáciou, prianí, cieľov a túžob  v živote. Vytvorenie nástenky je veľmi kreatívne, uvoľnené a spontánne riešenie vlastnej budúcnosti.

Aktivita ponúka originálny spôsob vyjadrenia svojich vlastných plánov a snov. Základným cieľom aktivity je návrh vizuálnej predstavy svojej budúcnosti.

Pri tvorbe samotnej nástenky sa používa fantázia, v zmysle, nič nie je nemožné. Nástenka snov je „vizuálna tabuľa“, ktorú nikto nehodnotí.

Kreovanie nástenky je len prvý krok. Aby sa plnili ciele, musí nastať vhodný čas a vykročiť im oproti. Akcia je ďalším vykročením k splneniu cieľov.

Aktivita rozvíja kreativitu, podporuje používanie vizuálnej inteligencie a pomáha budovať prácu s cieľmi. Pri tejto činnosti sa pracuje s fantáziou, improvizuje sa a posúvajú sa hranice v myslení.