Naše aktivity 

Rovnováha wellbeing
29.9.2023

Zažili sme spoločné skúmanie témy rovnováha. Zisťovali sme čo je to rovnováha, k čomu nám je dobrá, je vôbec možné žiť v neustálej rovnováhe či nerovnováhe? Hľadali sme, aké situácie nás z rovnováhy vyvádzajú a ako sa o ňu starať. K spoločnému hľadaniu odpovedí alebo nových otázok nám poslúžia Vzájomné interakcie, ale i dialóg so svojím telom, gravitáciou a dychom nám pomohli hľadať odpovede na naše otázky. WKS nás sprevádzali Marián Dupkala a Ondrej Žiak zo Synergia- priestor pre terapiu a rozvoj. Obaja lekári, terapeuti a lektori, odborníci v oblasti duševného zdravia, rehabilitácie, fyzioterapie a psychoterapie.

tvorivá pohybová výchova
6.10.2023

Zisťovali sme ako jednoducho sa dá zažiť pohyb vo vyučovacom predmete. Potreba pohybu detí je veľmi aktuálna. Lektorka s dlhoročnou praxou z českého vzdelávania, ponúkla svoju skúsenosť i pedagógom v našom regióne.

Dielňa bola rozdelená do dvoch blokov. V prvom bloku sme si na vlastnom tele vyskúšali praktickú hodinu tvorivej pohybovej výchovy. Jej cieľom bol rozvíjať spontánny pohyb, učiť sa vnímavosti voči svojmu telu, prostrediu a schopnosti spolupráce.

Druhý blok ponúkol úvod do spoločnej tvorivej pohybovej dielne na vybranú tému z učiva, ktoré žiaci preberajú v škole.