Byť učiteľom znamená pozvanie k múdrosti a vydať sa na dobrodružnú cestu za ňou.“
D. Hevier


Od 1. 9. 2023 vzniklo Regionálne centrum podpory učiteľov/RCPU/ pre okresy Žilina a Bytča.

Cieľom centra je poskytnúť individuálnu i skupinovú podporu pre učiteľov v regióne Žilina a Bytča a prinášať zmeny do vzdelávania. Do  priestorov centra pozývame aktívnych učiteľov, riaditeľov a nadšencov nového vzdelávania. Ponúkame inovatívne vzdelávanie, workshopy, poradenstvo, aktivity a podujatia, aby učenie bavilo.

Zriaďovateľom je OZ Cesty k podnikaniu. Vznik regionálnych centier iniciovalo MŠVVaŠ ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR.

https://www.youtube.com/watch?v=YSaDxpU35mo&t=17s

Náš tím

 Terézia Bilasová
mentor
rcpu.fogeltonova@cestykpodnikaniu.sk
Vyštudovala odbor Sociálna práca na Prešovskej univerzite,   ukončila doktorandské
štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 24 rokov sa venovala mnohoproblémovým rodinám s deťmi (ohrozené sociálnym
vylúčením, so zdravotným postihnutím), absolvovala supervízny výcvik, je sociálnou poradkyňou, pôsobila ako výchovná poradkyňa a pedagogická asistentka v špeciálnej ZŠ , pôsobí ako expertka pre tvorbu štandardov vznikajúcich Rodinných poradní.
 Renáta Fogeltonová
mentor
rcpu.fogeltonova@cestykpodnikaniu.sk

Vzdelávanie vníma ako priestor pre rast všetkých zúčastnených.

Ako učiteľka na SŠ prepája formálne vzdelávanie s neformálnym prostredníctvom voľnočasových aktivít pre deti a mládež v OZ Cesty k podnikaniu. Čas venuje dobrovoľníctvu v rôznych oblastiach. Relaxuje v prírode a pri knihe.
Ján Hrkút
mentor
rcpu.hrkut@cestykpodnikaniu.sk
Učiteľ s 20 ročnou praxou: ZŠ, SŠ, VŠ,  detský domov. Má skúsenosti s neformálnym vzdelávaním, je zapojený do rôznych dobrovoľníckych aktivít, najmä okolo témy rodičovstva,
manželstva a vzdelávania.
Má rád oblasti, ktoré vyštudoval – filozofia, náboženstvo, estetika. Pohyb
a zmena sú pre neho zdrojom energie, rád športuje, hrá sa a cestuje.
Stanislava Konušiková
mentor

rcpu.konusikova@cestykpodnikaniu.sk

Vychovávateľka a učiteľka na ZŠ, ktorá vníma veľký zmysel v podpore dospelákov pri práci s deťmi. Školský priestor, by mal byť rešpektujúcim prostredím, v ktorom sa bude odrážať zrelosť dospelých založená na hodnotách ako sú úcta, dôvera, pravdivosť a empatia. Toto prepojenie dospelých a detí v školskom prostredí  podporuje aj mentoring. Mentoring vníma ako rovnocenné partnerstvo medzi mentorom a mentorovaným, ktoré prináša benefity pre všetkých zúčastnených.

 Marek Matuška
mentor
rcpu.matuska@cestykpodnikaniu.sk
Učiteľ prírodovedných predmetov na bilingválnom gymnáziu v Žiline, skúsený mentor (Leaf, Mentória), ale aj amatérsky spisovateľ a lektor tvorivého písania (KrKS Žilina). Vyštudoval aprobáciu fyzika-chémia na Prírodovedeckej fakulte v Košiciach. Svoje predmety sa snaží učiť inovatívne (Líný učitel, Responzívna výučba), skúšal to aj vo francúzskom jazyku. Ak mu ostane voľný čas, baví ho šach, meteorológia, vlaky, kultúra i politika, bicykel a príroda.
Janka Pálfyová
mentor
rcpu.palfyova@cestykpodnikaniu.sk

Učiteľka ANJ a ekonomických predmetov na SŠ. Vyštudovala odbor Ľudské zdroje a personálny manažment. Niekoľko rokov pracovala v tejto oblasti. Učila dospelých a aj v škôlke. Rada sa vzdeláva, prepája teóriu s praxou, učí sa novým zručnostiam a príjima nové výzvy. S radosťou odovzdáva vedomosti svojim študentom a využíva aktivizujúce spôsoby výučby. Čas s rodinou, hudba, príroda a beh sú oblasťami, ktoré jej  dodávajú energiu. Osvojila si heslo: Miluj čo robíš a rob, čo miluješ.

Ivan Šimko
mentor

rcpu.simko@cestykpodnikaniu.sk

Vzdelávaniu a koučovaniu dospelých sa venuje viac ako 25 rokov a vníma to ako svoje poslanie.

Jeho mottom je: Keď sa máš dobre, rob dobro.

Vo voľnom čase sa venuje aktivitám s mládežou v UPeCe a pro bono koučingu. Má rád svoju rodinu, prírodu, knihy, MTB a beh v prírode.

Miroslava Štaffenová
mentor

rcpu.stafenova@cestykpodnikaniu.sk

Učiteľka SJL a OBN na základnej škole. Učí už takmer 15 rokov. Jedna zo záľub je sledovanie nových trendov vo vzdelávaní. Vždy otvorená inováciám a pokroku v oblasti pedagogiky. Má rada kreatívne vyučovacie hodiny a hľadá nové spôsoby ako motivovať žiakov k učeniu a zlepšeniu. Za cieľ si kladie, aby vyučovacie hodiny boli pre žiakov zmysluplné a interaktívne. Cestu k žiakom si hľadá cez rozhovor a individuálny prístup. Voľný čas venuje svojim deťom, kresleniu a čítaniu kníh.

Adriana Tvrdá
mentor
rcpu.tvrda@cestykpodnikaniu.sk

Stredoškolská učiteľka, spoluzakladateľka OZ Cesty k podnikaniu. Venuje sa neformálnemu vzdelávaniu mladých, organizovaniu rôznych akcií, podujatí venované mladým zamerané k hľadaniu vlastnej cesty, k sebapoznávaniu, k vytváraniu ekonomických a morálnych hodnôt.

 Baví ju objavovať nové metodiky vo vzdelávaní, spoznávať nových ľudí, chopiť sa nových príležitosti, robiť veci tak, aby mali zmysel a prinášali ovocie.


Monika Urdová
mentor
rcpu.urdova@cestykpodnikaniu.sk


.
.