Mentoring - čo to je?

Mentoring je spoločná cesta mentorovaného /mentee/ a mentora. Je to vzájomná úcta mentora a mentee. Je zameraný na človeka a jeho potreby. Je to bezpečné prostredie,  v ktorom sa mentee ani mentor neboja robiť chyby a učiť sa z nich. Je to hľadanie a objavovanie vlastných riešení. Je to veľa otázok namiesto jednej odpovede.

Čo mentorig nie je !

Mentorig nie je forma inšpekcie. V mentoringu rozvíjame dlhodobý vzťah dôvery,  v ktorom pomáha mentor mentorovanému objavovať riešenia a rozvíjať jeho vlastný potenciál.

Pre koho je mentoring určený?

 • pre pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane vedúcich PZ a OZ)

 • pre začínajúcich učiteľov, ktorí hľadajú svoj štýl a cestu učenia

 • pre skúsených učiteľov, ktorí hľadajú nové impulzy, pohľady a inšpirácie pre svoje učenie

 • pre vedúcich zamestnancov, ktorí hľadajú podporu vo vzdelávacích oblastiach súvisiacich s prechodom na nové kurikulum

Ako mentoring prebieha

 • Po prihlásení sa do mentoringu, Vám bude pridelený jeden z našich mentorov
 • S Vašim mentorom si na prvom stretnutí dohodnete potrebné informácie
  • Vaše očakávania od mentoringu,
  • nastavenie cieľa mentoringu,
  • termíny stretnutí - mentoring je dlhodobejšia spolupráca /6 až 10 mesiacov/. Mentor Vám bude chodiť
   pravidelne na hodinu, 1-krát za mesiac.
 • Po každej odmentorovanej hodine nasleduje rozhovor spojený s reflexiou, kde s mentorom pozdieľate, čo na hodine išlo
  výborne a kde vidíte priestor pre zlepšenie.
 • Ak potrebujete od mentora len krátky rozhovor, konzultáciu, mentor je Vám po dohode k dispozícií.

Ako sa prihlásiť na mentoring?

Prosím vyplňte krátky dotazník/formulár. Mentor z nášho tímu Vás osloví, prípadne zodpovie Vaše otázky a spoločne si dohodnete detaily spolupráce.