Camp - ík mladých podnikateľov 2021

16.8. - 20.8. 2021

Druhý ročník detského denného tábora bol plný inšpirácií a zážitkov. Deti objavovali a rozvíjali vlastné talenty, hľadali riešenia, vytvárali podnikateľský model a realizovali vlastné nápady. Aktivity sa zameriavali na kreativitu, komunikáciu, tvorbu a realizáciu projektov, tímovú prácu, improvizáciu , finančnú gramotnosť, kritické myslenie a vlastnú prezentáciu.

Deti zažili jedinečné dni neformálneho vzdelávania k zručnostiam 21. storočia.

Témy: sebarozvoj, premena nápadu na reálny produkt, predaj produktov, cirkulárna ekonomika, biodiverzita, recyklácia.

Pozvanie na tábor prijali i experti z praxe.

 Zoznamovanie a spoznávanie sa.

Recyklácia - dávame šancu veciam druhýkrát.

Biznis model - príprava produktov s Marcelom Rypákom.

  

Cirkulárna ekonomika                                             Odpadové hospodárstvo                              BIODIVERZITA - bioklimatický 
s Paľom Klímom.                                                      s Mariánom Beniačom.                                park Drienová.

Realizácia vlastných nápadov a ich príprava.

Prezentácia vlastných projektov.


                                   Táborové dni boli plné objavovania, kreativity, komunikácie, tímovej spolupráce a hier.