Desing Thinking - workshop pre študentov 9. 3. 2021

Desing Thinking - workshop pre študentov  9. 3. 2021

On-line vzdelávanie má veľa možností a príležitostí a jednu z nich som využila aj ja. Bola som pozvaná na lektorovanie v rámci projektu „Povolanie podnikateľ", do ktorého boli zapojené dve stredné školy žilinská OATA a ostravská BG v Ostravě. V tomto projekte technickú podporu zastrešoval aj náš bývalý žiak odboru GDM Benjamín Deket.

Môj workshop pod názvom „Dizajn thinking“ sprevádzal účastníkov od nápadu, predstavy, emotívneho rozhovoru, brainstormingu až po vytvorenie prototypu a jeho následnej prezentácie. Bola to dobrá skúsenosť, aspoň človek zistí, čo všetko ešte dokáže.