Dotyky s expertami z praxe – IPA SLOVAKIA

Dotyky s expertami z praxe – IPA SLOVAKIA

„Podnikatelia spojte sa“, inšpiratívna konferencia spoločnosti IPA Slovakia, ktorá posúva hranice poznania. Spoločnosť IPA umožnila pro bono, zúčastniť sa konferencie aj študentom. Strávili sme zaujímavý čas, počas ktorého sme sa dozvedeli mnoho informácií z oblasti podnikania v rôznych spoločnostiach, rozbiehaní biznisu, princípoch riadenia podniku… Prednášky boli doplnené zaujímavými workshopmi.

Konferencie bola hodnotnou inšpiráciou.