Aktivity pre deti a mládež

Camp mladých podnikateľov

Päťdňový program pre 15 – 25 ročných s pútavými, posilňujúcimi aktivitami k objavovaniu a nakopnutiu vlastnej cesty. Počas piatich dní sprevádza mladých ľudí bohatý program prednášok, workshopov, exkurzií a najmä práce na vlastnom projekte. Ponúka škálu prednášok a workshopov, ktoré vedú úspešní a zaujímaví odborníci z praxe. Poznávanie reálneho sveta návštevou v inovatívnych firmách.
Camp mladých podnikateľov - 2023

Camp mladých podnikateľov 2022
Camp mladých podnikateľov - 2019
Camp mladých podnikateľov - 2018
Camp-ík mladých podnikateľov

Päťdňový program pre 9 – 14 ročných s pútavými a posilňujúcimi aktivitami k objavovaniu a nakopnutiu vlastnej cesty. Počas piatich dní nás sprevádza bohatý program prednášok, workshopov, exkurzií a najmä práce na vlastnom projekte. Ponúka škálu prednášok a workshopov, ktoré vedú úspešní a zaujímaví odborníci z praxe. Poznávanie reálneho sveta návštevou v inovatívnych firmách.

Camp-ík mladých podnikateľov - 2020
Camp-ík mladých podnikateľov - 2021
Camp-ík mladých podnikateľov - 2022
Campík mladých podnikateľov - 2023

Víkendovka

Víkendový osobnostný rozvoj jednotlivca organizovaný raz do roka. Víkendovka je vždy zameraná na určitú oblasť osobného rozvoja a podľa vybranej oblasti sú pozývaní hostia a školitelia, ktorí svoje skúsenosti odovzdávajú cez rôzne praktické aktivity. Víkendovku organizujeme na krásnych miestach nášho regiónu.

Víkendovka - 2019
Víkendovka - 2022
Víkendovka - 2023
Víkendovka - 2024


Animátori: Byť leader či follower?

Už Ťa nebaví sedieť doma a pozerať, čo je nové na sieťach? Tak potom si zistil/a, že už nehceš byť followerom, ale chceš sa stať leadrom. Tvoja osobnosť je jedinečná, skús hľadať svoju cestu aj prostredníctvom  kurzu animátora.
Mladý líder - 2023

Mladý líder 2022/2023
Mladý líder na Oratky - 2022
Animátorský kurz Saleziáni Žilina 2021/2022


Konferencie, workshopy a exkurzie

Vzdelávanie a svet práce. Technológie a humanita. Automatizácia, digitalizácia, robotizácia, virtuálna realita, zdieľaná ekonomika. Humanitná spoločnosť, sociálna a emocionálna inteligencia, charakter a etika človeka. Zručnosti a vzdelávanie v 21. storočí, ako učiť mileniánov.


Exkurzia: Za Baťom a jeho princípmi - 2023
 
Zážitkový workshop OATA - 2023
Workshop: Vlastnou cestou za povolaním - 2023
Techstars Stastup Weekend Žilina -2022

Konferecia: Ako začať ... 2023

Konferencia: Ako začať... 2022
Konferencia: Budúcnosť tu a teraz - 2019