Aktivity pre deti a mládež

Camp mladých podnikateľov

Päťdňový program pre 15 – 25 ročných s pútavými, posilňujúcimi aktivitami k objavovaniu a nakopnutiu vlastnej cesty. Počas piatich dní sprevádza mladých ľudí bohatý program prednášok, workshopov, exkurzií a najmä práce na vlastnom projekte. Ponúka škálu prednášok a workshopov, ktoré vedú úspešní a zaujímaví odborníci z praxe. Poznávanie reálneho sveta návštevou v inovatívnych firmách.

Camp mladých podnikateľov - 2019
Camp mladých podnikateľov - 2018


Camp-ík mladých podnikateľov

Päťdňový program pre 9 – 14 ročných s pútavými a posilňujúcimi aktivitami k objavovaniu a nakopnutiu vlastnej cesty. Počas piatich dní nás sprevádza bohatý program prednášok, workshopov, exkurzií a najmä práce na vlastnom projekte. Ponúka škálu prednášok a workshopov, ktoré vedú úspešní a zaujímaví odborníci z praxe. Poznávanie reálneho sveta návštevou v inovatívnych firmách.

Camp-ík mladých podnikateľov - 2020
Camp-ík mladých podnikateľov - 2021

Víkendovka

Víkendový osobnostný rozvoj jednotlivca organizovaný raz do roka. Víkendovka je vždy zameraná na určitú oblasť osobného rozvoja a podľa vybranej oblasti sú pozývaní hostia a školitelia, ktorí svoje skúsenosti odovzdávajú cez rôzne praktické aktivity. Víkendovku organizujeme na krásnych miestach nášho regiónu.

Víkendovka - 2019


Konferencia: Budúcnosť Tu a Teraz

Vzdelávanie a svet práce. Technológie a humanita. Automatizácia, digitalizácia, robotizácia, virtuálna realita, zdieľaná ekonomika. Humanitná spoločnosť, sociálna a emocionálna inteligencia, charakter a etika človeka. Zručnosti a vzdelávanie v 21. storočí, ako učiť mileniánov.

Konferencia: Budúcnosť tu a teraz - 2019