Zážitkový workshop, 11.1. 2023, OATA Žilina


Skúmanie svojich silných a slabých stránok. Hodnoty i strachy sme kreovali do vizuálnej podoby
Lapača snov. Escape room na tému kritického myslenia mala napínavý charakter. Nájsť cez indície
správne kódy na otvorenie truhlice plnej prekvapení vnímali dievčatá a chlapci veľmi pozitívne.
Spätná väzba zúčastnených bola toho dôkazom.