Zážitkové workshopy pre študentov
SPŠ IT v KNM, 13.3.2024

S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY

Lepšie raz zažiť ako stokrát počuť!!! Študenti Strednej priemyselnej školy - Informačných technológii mali možnosť hľadať vlastnú cestu na praktických workshopoch a tak sa pripravovať na výzvy rýchlo meniaceho sa okolitého sveta...

Začali sme rozhýbaním ľavej a pravej hemisféry

Áno, niekedy je potrebné len tak sa uvoľniť a zacvičiť si. Aj študentom padlo vhod postaviť sa zo stoličiek a precvičiť si nielen nohy, ruky, ale aj ľavú a pravú hemisféru ...

Biznis model - Canvas

Hľadanie vlastnej cesty a zhmotňovanie vlastných predstáv je často cestá neľahká ale veľmi tvorivá. Študenti si prostredníctvom deviatich blokov z biznis modelu Canvas navrhli vlastný podnikateľský plán. Hľadali nové nápady a vylepšovali už existujúce a pritom si odpovedali na veľa otázok, ktoré pri vytváraní podnikateľského plánu vyvstali...

Tréning kritického myslenia

Súčasná doba nás všetkých stále viac podnecuje k tomu, aby sme vedeli kriticky myslieť a rozlišovať fakty od výmyslov. Vďaka kritickému mysleniu sme totiž schopní vedieť danú informáciu posúdiť a následne sa rozhodnúť, či ju budeme považovať za dôveryhodnú alebo nie. Práve kritické myslenie dokáže študentom pomôcť a nasmerovať ich tým správnym smerom k pravde. Študenti sa učili kriticky myslieť v rôznych praktických cvičeniach, ktoré nie vždy boli jednoduché...

Escape room 

Zahrať si  únikovú hru a ešte sa pritom naučiť aj  nové vedomosti, tak to je zmysluplne využitý čas. Študentov hľadanie indícií a kľúčových slov doslova pohltilo. Ani nevedeli ako rýchlo vie plynýť čas, lebo ten ich naozaj tlačil. Nájsť správne štvorčíslie sa im nakoniec spoločne podarilo. Odmenou pre nich nebola len sladkosť z truhlice ale najmä poznanie ako dokážu spolu komunikovať, zvládať časový stres, spolupracovať s inými, koordinovať svoju prácu...