Za Baťom a jeho princípmi

21.3.2023, Zlín, Vízovice

S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY

 V utorok 21.3.2023 sme  si  trošku privstali, aby sme vyrazili spoznávať život Tomáša Baťu a jeho išpiratívnu podnikateľskú  filozofiu, ktorou zmenil tvár československej ekonomiky. Kde inde by sme sa o Tomášovi Baťovi dozvedli viac ako v Zlíne. Leader alebo fellower je téma viac než aktuálna, Tomáš Baťa ukázal jasnú cestu. Dievčatá a chlapci zo stredných škôl v Žiline si rozširovali obzory a objavovali staré i nové svety na exkurzii v Zlíne a vo Vizoviciach. Žiaci vnímajú deň na cestách za Baťovými princípmi ako čas nových zaujímavých inšpirácií, poznania histórie Baťovho kumštu a prepájanie s novodobou firemnou kultúrou vo firme Koma modular postavenej na princípoch Tomáša Baťu, ktoré nestrácajú aktuálnosť ani po 1OO rokoch.


Naše prvé kroky viedli do domu Tomáša Baťu, v ktorom žil so svojou rodinou.  Vypočuli sme si zaujímavý príbeh ako bol dom  navrhnutý a postavený. Dozvedeli sme sa aj tri podmienky, ktoré si Tomáš Baťa určil, aby boli pri stavbe domu dodržané. Jednu z podmienok však nedodržali. Najzaujímavejšou  miestnosťou pre študentov bola samozrejme pracovňa Tomáša Baťu, v ktorej bolo dovolené si všetko ohmatať. Tak sme neváhali a sadli si na jeho stoličku za jeho pracovný stôl...

Ďalšia zastávka za spoznávaním života Tomáša Baťu nás zaviedla na miesto bývalej fabriky, kde sa vyrábali topánky, ktoré sa predávali nielen v celom Československu, ale boli vyvážané do celého sveta. Dnes už v budovách fabriky nepracujú obuvníci, ale  sú využívané ako priestory pre rôzne firmy, reštautácie. V budove č. 14 je zriadené múzeum Tomáša Baťu, v ktorom sme sa ocitli a dozvedeli sa o Baťovom podnikaní, jeho neutíchajúcej vôli neustále veci zlepšovať a napredovať...

Neobišli sme ani administratívnu budovu celého areálu bývalej Baťovej fabriky, ktorá však bola dostavaná až po jeho smrti. Zaujímavosťou je stále fungujúci výťah na princípe Paternoster a tiež výťah,  v ktorom mal Ján Antonín Baťa, brat Tomáša Baťu kanceláriu. 

Podnikateľskú filozofiu  Tomáša Baťu a jeho princípy podnikania sme spoznali vďaka prehliadke jeho rodného mesta Zlín a jeho múzea. No naša exkurzia ešte nekončila. Zastavili sme sa vo firme KOMA Vízovice, v ktorej podnikateľské princípy Tomáša Baťu aplikujú  do svojej firemnej politiky.