W O R K S H O P   ZŠ  Bánová

2021/2022

Kreativita - Komunikácia - Kooperácia - Kritické myslenie   
Zážitkovou pedagogikou, v tímoch, deti hľadali riešenie na problémové úlohy, dizajnivali, prezentovali a v reflexii zhodnotili svoje zážitky.