Vlastnou cestou za povolaním

15. 2. 2023, Kysucké Nové Mesto

S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY

Praktické workshopy na témy osobného rozvoja, sebapoznania, kritického myslenia a zostavenia vlastného biznis modelu sme realizovali spolu so študentami SPŠ IT v KNM. Hľadať vlastnú cestu, pripravovať sa na výzvy rýchlo sa meniaceho sveta práce, objavovať svoj talent a ako začať s prípravou na budúcnosť boli obsahom vzdelávania a pomôckou ako na Vlastnú cestu za povolaním vykročiť...

Escape room - Kritické myslenie

Študenti si svoje vedomosti ale najmä kritické myslenie mohli otestovať v pripravenej hre - Escape room. Pri zisťovaní kódu sa trošku zapotili, ale indície im veľa napovedali. Naučili sa však spolupracovať, komunikovať a hlavne zistili niečo nové aj o sebe... Po rozšifrovaní kódu a otvorení truhlice ich čakala sladká odmena.

Biznis model Canvas

Prvý musí byť nápad a potom pokus premeniť ho na skutočnosť. Pomocou Biznis modelu Canvas študenti skúmali, plánovanli a hľadali riešenia ako svoje sny meniť na skutočnoť. Na svet postupne prichádzali nové nápady a riešenia, ktoré si pri vytvárani svojho biznis modelu študenti postupne uvedomovali a zapisovali, aby zhodnotli všetky svoje možnosti podnikania...

Lapač snov

Študenti si vyskúšali hľadať a skúmať svoje silné a slabé stránky. Svoje hodnoty i strachy postupne  kreovali do vizuálnej podoby Lapača snovPostupne zisťovali, čo všetko o sebe ešte nevedeli alebo sa nad tým hlbšie nezamýšlali...

Osobný rozvoj

Mladí chlapci a dievčatá skúmali oblasti života, ktoré ich najviac zaujímajú a ktorým venujú čas. Skúmali a vizualizovali svoje myšlienky a skúsenosti. V tejto aktivite žiaci rozvíjali zručnosť sebapoznania, zhromažďovali a zaznamenávali zistené skutočnosti slovne a  vizuálne.