Výnimočný týždeň Campu 2018

Výnimočný týždeň Campu 2018

Vniesť mladým ľuďom za jeden týždeň , čo mnohí získavali desiatky rokov, chce veľkú odvahu už len vysloviť. Autorom myšlienky je don Maroš, pozorovateľ nášho stretnutia, človek, ktorý svoj život zasvätil práci mladým.

Vďaka veľkorysosti saleziánov a dvom odvážnym učiteľkám stredných škôl sa podarilo pripraviť 1. ročník Campu mladých podnikateľov. Túžba odovzdať mladým viac skúseností do prípravy svojho povolania a hľadania vlastnej cesty sa zrodila pri stretnutiach  podnikateľov v Kláštore pod Znievom na Akadémii Dobrého pastiera. Ľudia naprieč povolaniam tu nachádzajú inšpirácie nielen do sveta práce, ale realizujú tu spoločne množstvo charitatívnych podujatí.

Každý z nás má každý deň nejaký nápad: „ Mohol by som… To by sa dalo… Mám nápad…“

Nápad je dobrý, ale nestačí. Myšlienka sa musí zhmotniť. Len to, o čo sa pokúsime sa dá nazvať skutočne dobrým nápadom a podnikaním. Zdôrazňovali sme mladým účastníkom campu.

''Dal mi nápady, inšpirácie, odhodlanie a v neposlednom rade mi otvoril oči ohľadom biznisu a podnikania, o ktorých som nemala veľa znalostí.''


Druhá dôležitá vec, ktorá na campe často zaznievala, bola odvaha nebáť sa urobiť chybu. Vyrastáme vo formálnom systéme, ktorý nás vedie skôr k strachu z chýb, za chybu sme „odmenení“ alebo potrestaní zlou známkou. Áno sú veci, ktoré nemožno vrátiť späť, ale sú aj také, z ktorých sa môžeme veľa naučiť. Na campe sme za chyby, z ktorých sa poučíme, odmeňovali. V  osobných príbehoch hostí a podnikateľov mladí počuli, že k úspechu nevedie dokonalá cesta. K dokonalej ceste sa treba prebiť, priznať si chybu, znovu vstať a urobiť ďalší pokus.

Počas piatich dní nás sprevádzal bohatý program prednášok, workshopov, exkurzií a najmä práce na vlastnom projekte. Mne osobne bolo veľkou cťou mladým priblížiť Biznis Model Canvas, ktorý je veľmi jednoduchou pomôckou ako spoznať, čo všetko podnikateľ potrebuje, aby vyskladal funkčný podnikateľský model.

Práci na podnikateľskom modely predchádzali aktivity ako lepšie poznať seba, svoje talenty samostatne, ale aj v skupinkách. Objavili mnohí, že to čo hľadajú sa skrýva v nich, dôležité je dať nápadu šancu a začať.

Na konci týždňa náš čakali nádherné prezentácie projektov, či osobných modelov pred porotou.

Veľmi oceňujem schopnosť mladých ľudí prezentovať svoje myšlienky a zhmotnené projekty.

Potvrdilo sa , že keď človek objaví, čo má rád, vtedy mu nič nebráni prezentácii. Zrazu akoby strach z vystupovania na verejnosti ide do úzadia.

''Veľmi oceňujem schopnosť mladých ľudí prezentovať svoje myšlienky a zhmotnené projekty.''


Vážim si úprimnosť účastníkov, možno v štúdiu nenašli svoju srdcovku, počas jedného týždňa hľadali, čo by chceli robiť alebo o čom snívajú.

Cieľom campu bolo pomôcť mladým ľuďom lepšie spoznať samých seba, priblížiť im  ako rozbehnúť vlastný projekt, či sen o podnikaní. Našou snahou nebolo presadzovať podnikanie ako jedinú cestu v živote, ale pomôcť im začať uvažovať ako vytvoriť hodnoty pre seba i pre spoločnosť. Budúcnosť každého spočíva v objavovaní vlastnej cesty, uskutočňovaní a rozvíjaní talentov.

Poďakovanie patrí všetkým partnerom, rečníkom a najmä mladým, ktorí sa rozhodli zúčastniť campu.

''Poďakovanie patrí všetkým partnerom, rečníkom a najmä mladým, ktorí sa rozhodli zúčastniť campu.''

Veríme, že budúci ročník spojí opäť mnoho ľudí dychtivých robiť niečo viac a spoločne objavíme nové a zaujímavé možnosti spolupráce.


RENÁTA FOGELTONOVÁ, OATA ŽILINA
ADRIANA TVRDÁ, SOŠ SV. JOZEFA ROBOTNÍKA
MARCEL RYPÁK, IPA SLOVAKIA


Napísali o nás: www.kosturiak.com/letne-kempy