Víkendovka, 3.-5.2.2023, Patúch

S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY

Žijeme vo svete, ktorý veľmi rozptyľuje. Ľahko sa zahltíme a preťažíme. Pretože o našu pozornosť súťaží mnoho vecí. Ako sa nastaviť  na schopnosť vlastnej pozornosti sústrediť sa, mať jasnú myseľ, ako hľadať kroky k zlepšeniu pozornosti, boli témy workshopov víkendovej aktivity:
Life design

Ako prevziať zodpovednosť za seba. Komplexný rozvoj osobnosti v 4 úrovniach. Aké schopnosti rozvíjať a budovať k úspešnosti a spokojnosti v 21.storočí.

Témy s expertami z praxe:

Na tepne doby s pohľadom do budúcnosti - ako sa pozerať do budúcnosti, čo možno predvídať, na čo sa dá pripraviť, ako hľadať uplatnenie v živote, práci...

Be well - uvoľni sa, sústreď sa, odhoď stres, všímavosť

Posilnili sme sa vo vytrvalosti, empatii, nastavili sme sa na rast...

Lektori: Ján Košturiak, Soňa Ondrejková, Soňa Holúbková

Na tepne doby s pohľadom do budúcnoti - Ján Košturiak

Pán Košturiak sa s nami podelil o svoje cenné skúsenosti z praxe, ale najmä nám umožnil nazrieť do budúcnosti prostredníctvom rôznych pohľadov na meniaci sa svet okolo nás.  Mladí účastníci Víkendovky mali možnosť diskutovať a hľadať odpovede na otázky, ktoré v budúcnosti môžu ovplyvniť ich život...

Uvoľni sa, sústreď sa - Lenka Jatiova

Pred obedom sme si dobre zacvičili. Nebolo to však také dynamické cvičenie ako by sme čakali, ale práve naopak. Začali sme sústredením sa na vlastný dych, ktorý sme mali dopraviť pri dýchani až do brucha. Možno pre niekoho jednoduché, no niektorí sa trošku potrápili. Potom sme pouvoľňovali svoje chrbáty. To všetko pod drobnohľadom fyzioterapeutky pani Jatiovej.

Sebapoznanie a sebariadenie -Soňa Ondrejková

Poznať seba samého je asi tá najťažšia vec, ktorú človek musí urobiť, aby sa dokázal postupne naučiť riadiť svoju životnú cestu. Soňa Ondrejková zo svojej praxe vie,že ak to človek dokáže jednoduchšie sa mu hľadajú  vecné riešenia problémov. Svojím praktickým wokrshopom účastníkom pomohla začať spoznávať samých seba...

Kultivácia pozitívnych emócií Soňa Holúbková

Pani Soňa nás oboznámila s emóciami ale nebola to len suchá teória. Poradila nám ako svoje emócie zvládať v bežnom živote, ako ich spávne spracovať a nebáť sa ich prejavovať. V dnešnej rýchlej dobe vedieť reagovať na rôzne podnety z nášho okolia je dosť náročné a vyčerpávajúce, preto sme radi, že pani Soňa bola ochotná s nami zotrvať v dlhej diskusii. Sme vďační, že prijala pozvanie, lebo táto téma je pre mnohých veľkou neznámou.

Spätná väzba

Víkend nám ubehol ako voda. Účastníci Víkendovky si odniesli nielen mnoho  nových poznatkov ale najmä osobného sebapoznania. Zistili, že sú aj iní mladí ľudia, ktorí sa hľadajú, tak ako oni. Zistili, že postupne sa dokážu pripraviť na svoju budúcnosť  aj prostredníctvom takýchto praktických workshopov. My v OZ Cesty k ponikaniu sme zase vďačné, že nám poskytli úprimnú spätú väzbu, ktorá  nás posúva ďalej...