Tímové riešenie problémov
kreatívnymi technikami  
  

17.1.2024, Žilina

S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY

Biznis model Canvas

Nápad na podnikanie sa  prostredníctvom deviatich krokov biznis plánu Canvas menil na reálny plán. Žiaci sa na nápad pozreli z rôznych pohľadov. Okrem svojho produktu, služby sa zamysleli nad reklamou, zákazníkom, dodávateľom, vzťahmi, nákladmi a výnosmi... Svoje biznis plány sa nebáli odprezentovať a predstaviť svojim spolužiakom. 

Šesť mysliacich klobúkov

Kreatívne riešenie problému pomocou metódy šiestich mysliacich klobúkov. Žiaci sa na problém pozreli z rôznych pohľadov a snažili sa v tíme nájsť riešenie. Komunikáciu, spoluprácu, kreativitu a tiež prezentáciu riešenia zvládli žiaci veľmi dobre...