Spoznávačka 
webinár pre učiteľov
21.9.2021 o 18.hod