Digitalizácia vzdelávania na základných školách
aktualizačné vzdelávanie

Interaktívne a inovatívne vzdelávanie zamerané na praktické využitie moderných nástrojov na vyučovacích hodinách. /Kahoot, GeopardyLabs, Umelá inteligencia - jazyk. modul GPT4, Wocabee, Word Art, Free Mind, Escape rooms.../  Praktické návody ako si vytvoriť jednoduché pomôcky prostredníctvom EDU aplikácií.

Aktualizačné vzdelávanie ponúkame základným školám zadarmo. 
Rozsah a obsah vzdelávania si môžete navoliť podľa Vašich potrieb.

Obsah aktualizačného vzdelávania:

1. Problémy a príležitosti digitalizácie vzdelávania  /1hod./
Úvod do otázok digitalizácie v škole, motivácia a odstránenie obáv z využíania IKT vo vzdelávaní.

 2. Gamizácia vs. konštruktivistický prístup vo vzdelávaní    /1hod./
Je využívanie hier vo zdelávaním nástraha alebo príležitosť? Praktické ukážky.

3. EDU aplikácie (Kahoot, JeopardyLabs, Socrative...)    /4 hod./
Praktický nácvik nástrojov vzdelávania pomocou aplikácií.

4. Umelá inteligencia - jazykový modul GPT4 (ako nebyť za žiakmi pozadu)    /2 hod./
Základné informácie, nástrahy, príležitosti.

 5. Didaktické hry v PowerPointe + Myšlienkové mapy     /2 hod./
Tradičný nástroj, ktorý sa dá využiť na tvorbu didaktických hier.

 6. Escape rooms    /2 hod./
Hravá metodika ako sa učiť pomocou únikovej hry.

 7. Wocabee, Word Art, Free Mind   /1 hod./
Jazyková aplikácia pre výučbu cudzích jazykov (AJ, NJ) v rozsahu slovná zásoba, gramatika, hry, testy, myšlienkové mapy

 8. WordWall   /2 hod./
Interaktívne a inovatívne školenie zamerané na praktické využitie moderných nástrojov na vyučovacích hodinách. Pomôže stať sa efektívnym učiteľom, ktorý využíva technológie ako sú wordwall, QR kódy a mobily na vyučovaní. Zlepšenie výučby a väčšia miera zaangažovanosti žiakov.

Ukončenie a výstup:  Potvrdenie o absolvovaní  vzdelávania - workshopov /rozsah hodín/.