CAMP mladých podnikateľov

31.7. -  4.8. 202, Žilina

Program

Pondelok 31.7.

9:00 - 10:00   Úvod. Aktivity na zoznámenie.

10:00 - 11:30 Budúcnosť povolaní, Prelomové technológie a exponenciálny svet, Ako   rozvíjať proaktivitu - Ján Košturiak, prezident       Inovato, https://inova.to/, zakladateľ Podnikateľskej univerzity

11:30 - 13:00 obed v Livingrestaurat  https://livingrestaurant.net/jedalny-listok/

14:30 - 16:00 Premena nápadov, hľadanie príležitostí, Design SprintMarcel Rypák,  workshop: “Biznis model 1“. Účastníci       zostavia vlastný model podnikania a porozumejú logike, ako biznis funguje. V procese tvorby biznis modelu sa       hľadajú riešenia a odpovede, ako vytvoriť životaschopný plán podľa deviatich kľúčových oblastí.

Utorok 1.8. 

9:00 - 10:10   Marketing moja druhá vášeň - Iveta Hrabovská, Gentle Jam s.r.o. Ako správne nastaviť marketingové stratégie, aby       o našom biznise vedelo, čo najviac ľudí. 

10:30 - 12:00 Ako sa učiť myslieť - metódou šiestich mysliacich klobúkov - kreatívny wks

  Wellbeing, rozvoj a odolnosť osobnosti, dobitie baterky a hľadanie symbiózy

12:00 - 13:30 obed v Livingrestaurat  https://livingrestaurant.net/jedalny-listok/

14:00 - 15:00 Pohyb ovplyvňuje našu telesnú aj psychickú kondíciu - Viktor Miko - tréner MŠK Žilina

14:45 - 16:00 Premena nápadov - workshop: “Biznis model 2“. Účastníci zostavia vlastný model podnikania a porozumejú logike,       ko biznis funguje. V procese tvorby biznis modelu sa hľadajú riešenia a odpovede, ako vytvoriť životaschopný plán       podľa deviatich kľúčových oblastí.

16: 00 - 17:00 Wellbeing, rozvoj a odolnosť osobnosti, dobitie baterky a hľadanie symbiózy, outdoorové hry zamerané na interakciu s inými ľuďmi, na všímavosť, spokojnosť a hľadanie si vlastnej pozície v skupine

Streda 2.8.

Zážitkové exkurzie do firmy  TAKOY https://takoy.sk/novinky, ktorá sa zaoberá navrhovaním, výrobou a predajom dizajnového metrového textilu a do včelej farmy  MEDAR, https://www.medar.sk/,  ktorá sa zameriavame na produkciu medu a rôznych druhov včelích produktov.  Exkurzie sa môžu zúčastniť i rodinný príslušníci, kamaráti...záujemcovia, pôjdeme autobusom a budú voľné miesta.

Štvrtok 3.8.

9:00 - 10:15   Uvoľnené telo, porozumieť pohybu tela, ako sa správne hýbať - Lenka Jatiová, fyzioterapeutka,                                   https://fyzioterapiafunaction.sk/o-nas/

10:30 - 12:00 Príbeh Be Lenka - Lenka Cenigová- barefoot obuv

12:00 - 13:30 obed v Livingrestaurat  https://livingrestaurant.net/jedalny-listok/

13:30 - 14:30 Komunikácia, ktorá posúva - Erika Botlíková 

15:00 - 17:00 Komunitná panelová diskusia – Komplexnosť rozvoj a odolnosť v 4 dimenziách, eko-transformácia pracovného t                        trhu, udržateľnosť, osobný a profesijný rozvoj, motivácia a rastové myslenie… Pozvanie prijali: Vlasto Kocián, Lenka                        Cenigová, Soňa Ondrejková, Erika Botlíková

 Piatok 4.8.

9:00 - 10:15   Juraj Malík + Prezentácia projektov “Môj biznis plán”

10:30 - 12:00 Záverečná reflexia.

12:00 -           obed v Livingrestaurat  https://livingrestaurant.net/jedalny-listok/