Nenechajte sa ovládať dezinformáciami, 11. 3. - 12. 3. 2021

Nenechajte sa ovládať dezinformáciami, 11. 3. - 12. 3. 2021

Webinár pre stredoškolákov k mediálnej gramotnosti, ako rozumieť informáciám a digitálnemu priestoru. Mediálna, informačná gramotnosť, kritické myslenie patria k zručnostiam našej doby.  

Cieľom projektu boli praktické aktivity, ktoré umožnili študentom orientovať sa v otázkach týkajúcich sa dezinformácií, konšpirácií, hoaxov, aké zdroje používať v digitálnom priestore, overovanie pravdivosti. Spoločne sme prešli základné pojmy, weby, sociálne siete, kde a ako vyhodnocovať pravdivosť informácií. Webináre sa realizovali v spolupráci s Akademii mediální gramotnosti, on line stretnutím nás sprevádzala Aneta Bednářová.  Spolu sme realizovali praktické aktivity v spomínaných oblastiach. Účastníkmi boli študenti Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského a SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline.      

Rozhovor s Anetou Bednářovou