Motivačné karty zo Slovenska, 9. 4. 2021

Motivačné karty zo Slovenska, 9. 4. 2021

„Logika ťa dostane z bodu A do bodu B. Predstavivosť ťa privedie všade.“ — Albert Einstein

Naštartujú a vytvárajú tvorivú atmosféru, podnecujú dialóg, záujem a sústredenosť. Pomôžu pomenovať pocity, nálady a otvárajú vlastné vnútro pre okolitý svet. Výborný prostriedok na výučbu do tried na všetkých typoch škôl, na navodenie atmosféry na rôznych stretnutiach i na nakopnutie kreativity v pracovných tímoch.

Inšpiračná pomôcka obsahuje 30 fotografií zo Slovenska, rozmer 18 x 12 cm, ktoré sú uložené v drevenej krabičke. Produkt vznikol ako výstup dvoch účastníkov nášho projektu: Camp mladých podnikateľov. Róbert Belohorský rád a dobre fotí a Daniel Fečo si rozumie s drevom. Spojili sa tieto dva talenty a zrodila sa myšlienka priblížiť krásy Slovenska deťom, mladým i dospelým, ako inšpirácia k aktivitám v skupine.

Používaním motivačných kariet:

·         otvorí sa vnútro emóciám, ktoré prežíva používateľ,

·         objaví sa svet pocitov, ktoré prídu pri výbere fotografie,

·         začína sa dialóg a komunikácia,

·         rozvíja sa vnútorný svet,

·         poskytuje sa spätná väzba.

Ako začať?

Rozložte karty na stôl alebo na zem a vyzvite prítomných, aby si vybrali jednu fotografiu, ktorá vystihuje ich náladu, pocity alebo, ktorá sa im páči. Po krátkom zamyslení v tichosti, účastníci zdieľajú svoj výber, vyjadria svoje pocity a nálady cez obrazy, ktorý držia v rukách.

Práca s kartami je výborným motivátorom k sústredeniu, prepnutiu myšlienok a prispieva k príjemnej atmosfére v triede, spoločenstve alebo v práci.

Dve sady môžu poslúžiť ako pexeso, keď dva tímy súťažia o väčší počet nájdených dvojíc. V tomto prípadne dve sady rozložíme na stôl, zem opačnou stranou. Z dvoch tímov po dvoch idú k miestu, kde sú rozložené fotografie a nazrú opatrene, čo skrývajú dve karty a prídu k svojmu tímu a popíšu mu obraz na fotografii a miesto, kde je . Takto sa striedajú účastníci a víťazom je ten tím, ktorý získal väčší počet dvojíc.

Karty poskytnú aj spätnú väzbu účastníkom zo stretnutia alebo sú dobrým typom na záver hodín, ako záverečná reflexia, ako sa cítili žiaci na hodine.

V prípade záujmu si môžete karty objednať na adrese: objav@cestykpodnikaniu.sk


VIDEO - Motivačné karty zo Slovenska