Moderné tipy a spôsoby výučby cudzích jazykov
praktický workshop

Workshop určený najmä pre učiteľov anglického jazyka s prvkami prezentácie a brainstormingu. Praktický nácvik techniky práce s aktivizujúcimi metódami zameranými na výučbu a precvičovanie slovnej zásoby, gramatiky, rozprávania i písania.  V rámci workshopu si učitelia v pozícií žiakov vyskúšajú jednotlivé metódy formou práce vo dvojiciach, skupinách či v pléne. Reálne si vyskúšame prácu s obrázkami a odprezentujeme krátke tipy pri výučbe jazyka, ktoré môžeme využiť najmä na začiatku a konci vyučovacej jednotky.

Lektorka: 

     Jana Pálfyová

     Učiteľka anglického jazyka na Súkromnej strednej odbornej škole s dvoma atestáciami a aprobáciami (odborné      ekonomické predmety, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry ). Pôsobí 14 rokov v strednom školstve, má      niekoľkoročné skúsenosti s výučbou dospelých i detí v materskej škole.

O workshope:

  •  práca s obrázkami
  • aktivizujúce metódy (zamerané na slovnú zásobu, gramatiku, rozprávanie, písanie)
  • krátke tipy a warm up aktivity na spestrenie hodiny

O absolventovi:

  • absolvent si osvojí a vyskúša aktivizujúce metódy využiteľné pri výučbe jednotlivých oblastí jazyka, a to v práci vo dvojici či
    skupine
  • Nadobudne zručnosť efektívne pracovať s obrázkami.
  • Súčasne získa tipy a námety pre zatraktívnenie výučby a motiváciu žiakov.

Rozsah

  • 2 - 4 hodiny