Mladý líder na Oratku

2.12. 2022, Žilina

"Great things in business are never done by one person. They're done by a team of people".
(Steve Jobs)
V piatok 2.12.2022 sme opäť prišli medzi mladých lídrov do Saleziánskeho oratka. Hlavná téma celého večer bola SPOLUPRÁCA. Prostredníctvom praktických workshopov sme mohli vidieť mladých v akcii, kde sa naučili viac o tímovej práci a spolupráci. Večer sa niesol v priateľskej a hlavnej zábavnej atmosfére...
Svojou návštevou nás poctil a podporil aj  súčasný provinciál slovenských saleziánov – Peter Timko.