Mladý líder, 20.2.2023, Žilina

Začiatok stretnutia sme venovali tímovej spolupráci. Mladí lídri si zopakovali na praktických úlohach ako spolupracovať, aby sa dopracovali k úspešnému cieľu. Ďalej sme pokračovali "Komunikáciou". Venovali sme sa najmä bariéram, ktoré v komunikácii môžu veľmi často nastať a s ktorými sa stretávame v bežnom ale aj študentskom, či pracovnom živote. Tak touto témou sme sa zaoberali celý večer. Mladí lídri si mohli na vlastnej koži vyskúšať aké bariéry existujú a ako ich
odstraňovať. Praktické cvičenia a úlohy im ukázali, čomu venovať viac času a tak zlepšovať svoju komunikáciu.