Lenivý učiteľ
„Čo môže robiť žiak, nech nerobí učiteľ.“

Kde začať, ak chcete zmeniť svoje vyučovanie? Je rozdiel naštudovať si novú metodiku v literatúre a vyskúšať si ju v praxi. Cesta k modernému a populárnemu učiteľovi nie je ľahká, ak nemáte správnu podporu. Koncept lenivého učiteľa spája praktiky dobrej didaktiky a príjemnej triednej klímy. Na workshope sa stretnú učitelia, ktorý chcú začať aplikovať vo svojom vyučovaní základné princípy tejto koncepcie a získajú odpovede na otázky:

 • Môžu žiaci pracovať sami, dobrovoľne, aj bez prítomnosti učiteľa?
 • Môžu žiaci vytvoriť písomku a aj si ju sami opraviť?
 • Dokážu sa žiaci kvalitne hodnotiť navzájom?
 • Budú žiaci niečo vedieť, ak sa na hodinách namiesto frontálnej výuky budú len „hrať“?
 • Ako sa môže učiteľ dostať spred tabule viac do úzadia?
 • Je potrebné strácať čas s cieľmi či spätnou väzbou?

Lektor: 

   Marek Matuška

   Stredoškolský učiteľ prírodovedných predmetov, skúsený mentor, lektor. Venuje sa nielen fyzike a chémii, ale aj modernej    didaktike, mäkkým zručnostiam, osobnému rozvoju či tvorivému písaniu.

O workshope:

Prebieha zážitkovou formou, účastníci si môžu vyskúšať obe strany fungovania konceptu Lenivého učiteľa. Obsahovo sa dotkneme tém:

 • skupinové vyučovanie
 • diagnostika vedomostí
 • problémy s klímou
 • správanie žiakov
 • plánovanie hodín
 • hodnotenie

Časť programu je možné prispôsobiť potrebám zúčastnených.

O absolventovi:
Absolvent odíde z workshopu s tým, že dokáže:

 • Naplánovať si prvé zmeny na svojich hodinách z konceptu Lenivého učiteľa
 • Hľadať spôsoby, ako prenechať viac aktivity na strane žiakov
 • Viac veriť svojim žiakom a prenechať im časť zodpovednosti za učenie
 • Redukovať stres a napätie na hodinách vyplývajúce z nesprávneho prístupu k hodnoteniu
Rozsah:
 • 4 - 8 hodín