Kresťanská konferencia pre podnikateľov

Kresťanská konferencia pre podnikateľov

Dňa 7. 2. 2019 sme sa zúčastnili na Konferencii kresťanských podnikateľov v Kúpeľoch Nimnica.
Témou tohto štvrtého ročníka bolo odhaliť, čo je potrebné na to, aby naše firmy v nečakaných situáciách, krízach či útokoch nielen prežili, ale vyšli z nich ešte silnejšie a úspešnejšie. Učiť sa, aby sme my sami a naše firmy boli „antikrehkí.“ Viacero kratších prednášok úspešných podnikateľov ako Ján Košturiak s manželkou Milenou, psychologička Denisa Zlevská, Marián Kolník, Ondrej Sočuvka a veľa iných nám prinieslo nové pohľady na to, ako v kresťanskom duchu riešiť problémy z oblasti podnikania, ale aj bežného života.

Na záver sa chceme podeliť s myšlienkami, ktoré sme si odniesli od prítomných speakerov: „Učiť sa je jednou z vlastností prežitia vo svete neistoty.“
„Byť obklopení ľuďmi, ktorí sú oporou a inšpiráciou.“
„Život nie je o hľadaní seba samého, ale život je o tvorení samého seba.“