Koučing v triede
praktický workshop

„Koučovať neznamená učiť, ale vytvárať podmienky pre učenie a rast.“

(John Whitmore)

Tento citát vystihuje podstatu koučingu a súčasne zapadá do dnešnej doby a vystihuje aj zmeny kurikula. Moderný učiteľ môže využívať podporné prvky z koučingu pri výučbe, na triednických hodinách, v práci kariérového poradcu, pri podpore odídencov z Ukrajiny či pri podpore inklúzie v triede.

Lektori: 

   Ivan Šimko

   Skúsený lektor a kouč s doktorátom z manažmentu, medzinárodnými certifikátmi (Londýn, Vancouver) a viac ako 25    ročnou praxou vo vzdelávaní dospelých. Rozvíjal riaditeľov, manažérov, športovcov, študentov a ďalších ľudí rôznych    profesií a povolaní.

O workshope:

  • úvod do koučingu
  • využitie prvkov koučingu v triede
  • koučovacie otázky
  • koleso a iné techniky používané pri koučovaní
  • stanovenia cieľa a krokov, ako ďalej

O absolventovi:

  • Absolvent bude poznať základy koučingu a bude schopný aplikovať vybrané prvky koučovacieho rozhovoru v triede.
  • Použitím špecifických techník z koučingu bude schopný podporiť inklúziujednotlivca/ov v triede.

Rozsah:

 4 hodiny