BUDÚCNOSŤ TU A  TERAZ 
Konferencia o budúcnosti vzdelávania
17.4.2024, ŽILINA

Všetko sa mení, jedinou konštantou zostáva ZMENA.

Prednášky a workshopy na aktuálne témy: inšpirácie ako vytvárať podporujúce prostredie pre učenie,

Ísť cestnou objavovania, ako sa dá novým spôsobom zvládať učenie a rásť.

Príďte si rozšíriť obzory, investujte čas do seba a rozvíjajte sa pre budúcnosť.

Program konferencie:

7:30 - 8:00   Registrácia

8:00        Začiatok konferencie - Renáta Fogeltonová – Budúcnosť zmien žijeme dnes

8:15 - 8:30   Peter Fiabane, primátor mesta Žilina - Otvorenie konferencie

8:30 - 9:00   Daniel Hevier - Zmena školstva zdola a príprava školstva na budúcnosť, ktorá          sa  začala včera.

9:00 - 9:30      Martina Jankolová - Zmena je prirodzený jav

9:30 - 10:00       Péter Urbán - Zmeny v cieľoch, obsahu a formách vzdelávania na ZŠ.

10:00 – 10:30      Prestávka na občerstvenie a networking

10:30 - 11:00     Miroslava Duranková - Dajme charakteru prioritu!

11:00 - 11:00     Michal Gregor - Umelá inteligencia vstupuje do oblasti vzdelávania.

11:30 - 12:30     Bohumil Kartous - Digitálna džungľa, v ktorej sme sa ocitli, vytvára úplne nové                                    evolučné podmienky.

12:30 - 13:00    Prestávka na občerstvenie a networking

13:30 - 15:00     Workshopy, ktoré budú prebiehať súčasne

Praktické workshopy 

Školský mentoring
Viera Lasaková

Ako sa líši od koučingu, ako prebieha a čo prináša učiteľom a školám. Praktický worshop, v ktorom si zažijete účinky mentoringu a z ktorého budete odchádzať s porozumením, čo vie priniesť vašim školám.

jAZYKOVý AKčNý PLáN 
aLEXANDRA hUčEKOVá

Jazykový akčný plán - workshop, ktorý pomôže učiteľom vytvoriť plán na podporu žiakov v konaní v cudzom jazyku. Účastníci získajú pohľady na aktivity, ktoré umožňujú žiakom aplikovať svoje jazykové schopnosti v praktických situáciách. 


Prístup zameraný na potreby žiaka
Jana Chynoradská  

 Sebarozvoj učiteľa Learn & Lead (Uč sa a veď!). Podpora rozvoja učiacich sa organizácií a zdieľanie znalostí. 


iNOVáCIE VZDELáVANIA CEZ PRíKLAD eSTÓNSKA A FíNSKA
Terézia Mihalovič Lukáčová

Čo týmto krajinám pomohlo sa dostať na špičku najkvalitnejšieho vzdelávacieho systému vo svete? Čo sú drobnosti, ktoré zaradili učitelia priamo na školách? 

Vzdelávanie a gamifikácia
Filip Gábor

Využívanie herných mechanizmov v učení. Základné nástroje, ktoré sa dajú použiť pri zavádzaní hravých a herných prvkov do procesu učenia. 


Hostia konferencie a niečo o nich...
Bohumil Kartous

pedagóg, publicista  

“Závratná rýchlosť premeny sveta, v ktorom žijeme, neustále stúpa. Nedávno všetkých prekvapil ChatGPT, za chvíľu budú k dispozícii headsety pre virtuálnu realitu novej generácie. Digitálna džungľa, v ktorej sme sa ocitli, vytvára úplne nové evolučné podmienky. Poďme sa baviť o tom, ako v týchto podmienkach spokojne žiť a nie iba prežívať.


DANIEL HEVIER

spisovateľ, priekopník tvorivého myslenia

Zmena školstva zdola  a  príprava školstva na budúcnosť, ktorá sa začala včera.

 
Peter Urbán 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR

Učíme (sa) samostatne myslieť a zodpovedne konať na základe hodnôt, vedomostí a dát. Alebo nie je dôležité vedieť z toho odpovedať, ale vedieť to robiť. Zmeny v cieľoch, obsahu a formách vzdelávania v základných školách.

MARTINA JANKOLOVÁ

lektor, mediátor a kouč osobného rozvoja 

Zmena je prirodzený jav - hlavné faktory spôsobujúce tlak na zmenu - aplikácia v praxi. Postoj ľudí voči zmenám a efektívna reakcia na rôzne postoje, techniky a metódy prekonania odporu voči zmene, komunikácia a motivácia ľudí v procese zmeny. Vedieť ako sa na zmenu pripraviť a ako ju komunikovať

MIROSLAVA DURANKOVÁ

Akadémia veľkých diel

Vyštudovala Master program charakterového vzdelávania na University of Birmingham v Anglicku, spolupracuje s odborníkmi v oblasti charakterového vzdelávania po celom svete (USA, Španielsko, Anglicko, Slovensko). Je riaditeľkou Akadémie veľkých diel, ktorá sa venuje rozvoju charakteru cez príbeh a umenie. V súčasnosti tvorí program charakterového vzdelávania na Základnej škole Citadela v Bratislave a Ivanke pri Dunaji.

Dajme charakteru prioritu!  Prečo by sme so všetkých priorít a noviniek, ktoré sa na nás vo vzdelávaní valia mali dať prioritu práve charakteru a jeho rozvoju? Prečo je charakter kľúčom k úspechu vo vzdelávaní? Ako dať rozvoju charakteru prioritu a kde vôbec začať?

Michal Gregor

výskumník – expert Kempelen Institute of Intelligent Technologie

Umelá inteligencia a jej implikácie pre moderné vzdelávanie: Súčasné pokroky v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia prinášajú revolučné zmeny do mnohých sektorov. Odborníci ich prirovnávajú k "novej elektrine", ktorá bude postupne transformovať prakticky každé odvetvie. Cieľom prednášky bude prezentovať, ako so zavedením veľkých jazykových modelov (ako sú napr. GPT, Bard, Mistral a ďalšie) tento trend v súčasnosti vstupuje do oblasti vzdelávania: Prináša so sebou zásadné zmeny, ktoré si ako pedagógovia nemôžeme dovoliť ignorovať, ale aj mnohé nové príležitosti a nástroje. V neposlednom rade nám dáva podnet poodstúpiť od dennej rutiny a nanovo premyslieť, akým spôsobom chceme vzdelávať a aké zručnosti je u žiakov a študentov potrebné budovať, aby boli v budúcnosti schopní reagovať na výzvy, ktoré dnes ešte ani nepoznáme.

 
Filip Gábor

lektor vzdelávacích aktivít, ako externista pôsobí na Karlovej a Masarykovej univerzite. 

Vzdelávanie a gamifikácia: využívanie herných mechanizmov v učení. Základné nástroje, ktoré sa dajú použiť pri zavádzaní hravých a herných prvkov do procesu učenia.  Verí v silu hravosti a interaktivity v učení.


Viera Lasáková

riaditeľka a mentorka Mentórie 

Ochutnávka mentoringu: čo je školský mentoring, ako sa líši od konzultácie či koučingu, ako prebieha a čo prináša učiteľom a školám. Praktický workshop, v ktorom si zažijete účinky mentoringu a z ktorého budete odchádzať s porozumením, čo vie priniesť vašim školám.

Alexadra Hučeková 

laureátka ceny učiteľa

Jazykový akčný plán: je intenzívny workshop, ktorý pomôže učiteľom vytvoriť plán pre vyučovanie na podporu žiakov v konaní v cudzom jazyku. Účastníci získajú pohľady do aktivít, ktoré umožňujú žiakom aplikovať svoje jazykové schopnosti v praktických situáciách. Účastníci sa na workshope dozvedia aj o odborných východiskách a účinku vybraných aktivít, podložených pedagogickými prístupmi a výskumom.


JANA CHYNORADSKÁ 

HARMONY ACADEMY, garantka inovácie Learn & Lead

Learn & Lead (Uč sa a veď!) je rozvíjanie programov celoživotného vzdelávania pre učiteľov a riadiacich pracovníkov škôl aplikáciou princípov: • Prístup zameraný na potreby žiaka • Sebarozvoj učiteľa Learn & Lead (Uč sa a veď!) • Podpora rozvoja učiacich sa organizácií a zdieľanie znalostí medzi jednotlivcami, organizáciami, regiónmi, aj v rámci medzinárodných spoluprác.


 
TERÉZIA MIHALOVIČ LUKÁČOVÁ

Co-Founder DASATO (I AMbitious) & GROWNi, Študuje odbor technológií otvorenej spoločnosti a edukačných inovácií na Tallinnskej univerzite

Inovácia vzdelávanie cez príklad Estónska a Fínska - čo týmto krajinám pomohlo sa dostať na špičku najkvalitnejšieho vzdelávacieho systému vo svete - čo sú drobnosti, ktoré zaradili učitelia*ky priamo na školách a zmenilo to kvalitu celého školstva. Jednou z častí je práve projektové učenie (Project-based learning). Na workshope zistíte ako rozvíjať kvalitné projektové učenie, čo to je a ako vďaka nemu zaujať študentov*ky generácie Z.