INStret so Zuzanou Száraz 17. 10. 2019

INStret so Zuzanou Száraz 17. 10. 2019

Poznanie a rozvoj seba – samého ovplyvňuje budúcnosť vlastnej realizácie na trhu práce. Stretnutie študentov so Zuzanou Száraz, expertkou v oblasti personalistiky, sme prežívali príjemne a hlavne priniesla odbornosť z reálnej praxe do školského prostredia. Ďakujeme.