INstret s Milanom Dubcom

13. 12. 2023, Žilina

INSTRET – inšpiratívne stretnutie s podnikateľom Milanom Dubcom

13. 12. 2023 medzi mladých zavítal  známy podnikateľ, vizionár, investor, jeden z hlavných aktérov televíznej šou Jama levova. Jeho príbeh a skúsenosti s podnikaním, investovaním a aktívnym zapojením do komunity poskytli žiakom našej škole a Súkromnej odbornej školy jedinečnú príležitosť získať cenné poznatky a inšpiráciu.

V rámci svojho angažmá Milan Dubec nezabúda na dôležitosť aktívneho prínosu pre komunitu. Založil Nadáciu, ktorá podporuje projekty zamerané na obnovu zanedbávaných verejných priestorov a zelene. Jeho záujmy siahajú aj za hranice dobročinnosti, kde sa snaží motivovať mladých ľudí k návratu zo zahraničia späť na Slovensko.

Stretnutie s Milanom Dubcom nebolo len príležitosťou počúvať o jeho úspechoch, ale aj o jeho začiatkoch, o hodnotách. V jedinečnej podobe porovnal podnikanie so správaním geparda. Podľa neho je dôležité byť „gepardom“, ktorý vidí príležitosť a aktívne sa jej chytí a venuje, nie len pozerajúc na ňu z diaľky.

Milan Dubec opustil mladých s množstvom inšpirácie a novým pohľadom na cestu úspechu.