Predstavenie inovatívneho podnikateľa a jeho biznis príbeh
  Ján Košturiak

6.12. 2023, Púchov

S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY

Inšpiratívne stretnutie študentov Spojenej školy v Púchove s inovatívnym podnikateľom  Jánom Košturiakom sa nieslo v téme exponenciálnych zmien, ktoré sa dejú nielen vo firmách, ale komplexne v celom svete. Ako reagovať na zmeny, ktoré nevieme ani predvídať, odpovedal inovátor.

Inovátor Ján Košturiak sa snažil študentom Spojenej školy v Púchove vysvetliť, že mnohé zmeny sa dejú exponenciálne. Migrácia ľudí, otepľovanie zeme, rýchle zmeny v technológiach, ale aj vysoká osamelosť ľudí a duševné zdravie mladých ľudí v Európe - toto všetko ovplyvňuje náš každodený život a je dôležité sa týmito zmenami zamyšľať a hľadať riešenia... 

Prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania môže mladým ľuďom rozšíriť ich uhol pohľadu a  obohatiť ich o nové poznatky, pohľady na podnikateľský svet. Ukázať im ako objavovať svoje talenty a následne pracovať na ich rozvíjaní...