Inšpiratívne raňajky do škôl

Inšpiratívne raňajky do škôl


Inšpiratívne raňajky sú vysielané 1x mesačne priamo do škôl a firiem. Počas 90 minúť sa môžete nechať inšpirovať’ a priamo sa pýtať hostí svoje vlastné otázky. Raňajky sú otvorené verejnosti a vysielame ich 1x mesačne na Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského v Žiline.

PREČO?

Raňajky vznikli, aby inšpirovali. Ich cieľom je ukazovať zaujímavosti ľudí a sveta okolo nás a prepichovať bubliny, v ktorých každý z nás žije. Chcem, aby raňajky predstavovali inšpiratívne osobnosti so silnými hodnotami a príbehmi, a tak umožnili nahliadnuť do odborov, s ktorými sa často nestretávame.

Raňajky ukazujú, že svet je omnoho farebnejší, ako sa zdá. Majú tiež za cieľ prepájať ľudí, ktorí pochádzajú z rôznych sfér, ale pri zaujímavých témach nachádzajú spoločnú reč.

Štyri hlavné tematické okruhy:

  • VZDELÁVANIE A OSOBNÝ ROZVOJ
  • VEDA A TECHNOLÓGIA
  • BIZNIS A PODNIKANIE
  • POSILŇOVANIE VĎAČNOSTI A SÍLY

Príďte nás navštíviť alebo a staňte partnerom. Viac o programe a hosťoch nájdete priamo na stránkach BrainBreakfast.cz


Online raňajky podporujú tieto spoločnosti: