Ekofarma & Parlament

Ekofarma & Parlament

Vidiek a veľkomesto, baganče a lakovky, slová vyjadrujúce rôzne svety, ktoré sme navštívili v jeden deň.

Agrokruhy – protyp ekologickej farmy, ktorá pestuje bio zeleninu. Ján Šlinský je autorom
a realizátorom tejto myšlienky. Predstavil nám svoje dielo, ktoré je v súlade s prírodou,
bez chémie a ťažkých strojov, ale i bez náročnej fyzickej práce. Ide o úžasný inovačný prístup,
ktorý už roky predstavuje verejnosti, ale ich kompetentným na ministerstvách, aby ľudia s rôznych svetov pochopili cestu, ktorá nás privedie k udržateľnosti a zdravému spôsobu života.

Zo slnečných a zaprášených polí sme sa presunuli do klimatizovaných miestností najvyššej zákonodarnej ustanovizne.

V budove NR SR sme si prezreli významné priestory s podrobným výkladom pani sprievodkyne.
V rokovacej sále prebiehala pravidelná hodina otázok poslancov určená členom vlády. Zaujali sme miesta na balkóne, kde sme sledovali jej priebeh. Prekvapila nás nízka účasť poslancov a členov vlády. Stretli sme sa s poslankyňou Veronikou Remišovou, ktorá nám ochotne odpovedala na otázky z politického života. Mladým ľuďom adresovala výzvu, aby sa zaujímali o veci verejné v našej krajine.

Slnečná cesta popri pri skalnom brale Bratislavského hradu bola záverečným zážitkom v hlavnom meste .

Ďakujeme za prijatie a zdieľanie zážitkov z povolania Jankovi Šlinskému a Veronike Remišovej. Títo dvaja ľudia majú jedno spoločné: snažia sa svojou profesijnou vášňou a povolaním slúžiť dobru a prinášať viac pre šťastný život ľudí v našej krajine.

Renáta Fogeltonová