Digitálne aplikácie vo vzdelávaní
praktický workshop

Prakticky zameraný workshop na zvládnutie výborných digitálnych Edu aplikácií, ktoré môžete jednoducho zaviesť do svojho vyučovania na druhý deň po absolvovaní workshopu.    

Lektor :

   Ján Hrkút

   Učiteľ filozofie, ktorý sa stále rád učí. Je zvedavý a zasieva zvedavosť. Premýšľa o tom, ako správne myslieť. Odhaľuje    chyby v myslení, aby sa im dokázal vyhnúť. Verí, že myslenie je radosť, ak má človek zdravý rozum.

O workshope:

Workshop ponúka praktické zoznámenie sa s Edu - aplikáciami, ktoré môžete mať vo svojom mobile, tablete alebo počítači.

 • Kahoot!
 • JeopardyLabs
 • Socrative
 • FlashCard Maker
 • FunBrain
 • PechaKucha

O absolventovi:

 • pozná vybrané Eduaplikácie
 • vie sa pohybovať v ich základnom ekosystéme
 • vie využívať už vypracované vzdelávacie obsahy
 • vie vytvárať nové obsahy, aplikácie, ktoré sú časťou vyučovania 

Rozsah worksohopu:

 • 4 - 8 hodín