CAMP mladých podnikateľov 

pre študentov SŠ a VŠ
31.7. - 4.8. 2023,
 ŽilinaZažili sme...

...jedinečný týždeň s dobrou partiou mladých ľudí a odborníkov z rôznych oblastí života. Svet, v ktorom žijeme je zložitý a celkovú pohodu nedosiahneme bez vyváženia fyzickej, psychickej, emocionálnej a duchovnej zložky života. Vydali sme sa, preto hľadať vlastné talenty, dopriali si rozvoj svojich vedomostí a zručnosti pre budúcnosť, ktorá sa exponenciálne mení a spolu s ňou aj svet práce a človeka.
Pripravovali sme sa na  kompetencie budúcnosti:  spolupráca, efektívna komunikácia, vedieť sa správne rozhodovať, hľadanie riešení, mediálna a finančná gramotnosť, odolnosť ... - zručnosti, ktoré sme  rozvíjali spoločne.


Úvodné zoznamovanie - Matej Hodas

V pondelok ráno sme začali so zoznamovacou aktivitou, kde hlavnou témou bola evolúcia človeka, z  vajíčka sme sa mohli premeniť až na človeka. Zoznamovačky boli s Matejom Hodasom plné smiechu, dobrej nálady, ale aj fyzickej námahy... 

Ako rozvíjať proaktivitu - Ján Košturiak

Náš prvý hosť Janko Košturiak, je naša stálica na CAMPE. Ako vždy aj teraz priniesol veľa nových išpirácií do dnešného a aj budúceho sveta. Mladých z CAMPU pútavo previedol budúcnosťou povolaní. Prelomové technológie a exponenciálne meniaci sa svet priblížil nielen slovom ale aj obrazom ...

Premena nápadov, hľadanie príležitostí, Design Sprint - Marcel Rypák

Na praktickom workshope Desing Sprint, si účastníci zostavili vlastný model podnikania a porozumeli logike, ako biznis funguje. V procese tvorby biznis modelu sa hľadali riešenia a odpovede, ako vytvoriť životaschopný biznis plán...

Marketing moja druhá vášeň
Iveta 
Hrabovská

Ivetka sa prišla podeliť   nielen o svoj príbeh v Gentlejam, ale ponúkla nám aj nahliadnúť do projektu SEŠN eventy.  Jej praktické skúsenosti  - Ako správne nastaviť marketingovú  stratégiu, aby váš biznis zákazníci milovali - sa stali inšpiráciou naším účastníkom. 

Pohyb ovplyvňuje našu telesnú aj psychickú kondíciu - Viktor Miko 

Tréner z MŠK Akadémie Viktor Miko si pripravil pre účastníkov veľa zaujímavých tipov, ako si svoje zdravie a životnú rovnováhu udržiavať športom a správnymi návykmi. Podelil sa s nami o svoje bohaté trenérske ale aj osobné skúsenosti ...

Exkurzia - Bardejov

V stredu sme vyrazili na zážitkovú exkurziu do firmy  TAKOY, ktorá sa zaoberá navrhovaním, výrobou a predajom dizajnového metrového textilu. Stretli sme sa s majiteľom firmy, ktorý sa  s nami podelil o svoj príbeh a tiež svoje skúsensti v oblasti podnikania.

Poobede nás privítala včelia farmy  MEDAR, ktorá sa zameriava na produkciu medu a rôznych druhov včelích produktov. Samozrejme opäť sme sa stretli s majiteľom a nakoniec sme rôzne druhy medu ochutnali...

Uvoľnené telo -  Lenka Jatiová

Lenka ako skúsená fyzioterapeutka nám ukázala ako správne cvičiť, aby sme zapojili všetky svaly  na tele a zároveň cieleným pohybom uvoľnili napäté miesta na našom tele. Aj zdanlivo jednoduché pohyby mnohým mladým robili ťažkosti, lebo sedavý životný štýl si vyberá postupne svoju daň. Lenka nám svojim individuálnym prístupom pomohla upraviť naše dýchanie, držanie tela...

Príbeh Be Lenka

Lenka Cenigová, ktorá mala a má veľmi blízko k športu,sa postupne stala úspešnou mladou podnikateľkou. Najskôr na trh priniesla pomôcky na nosenie deti a v súčastnosti sa venuje naplno barefootovým  topánkam. O svoje začiatky, úspechy ale aj neúspechy sa podelila vo veľmi živej diskusií.  Na naších účastníkov zapôsobila aj svojim doprovodom - psíkom, ktorý ju počas diskusie  v tichosti strážil. 

Komunikácia, ktorá posúva - Erika Botlíková

Ako riešiť nezhody prostredníctvom komunikácie, nám ukázala Erika, ktorá sa komunikáciou zaoberá celý už 20 rokov. Svoje tipy a triky ako ustáť správnou komunikáciou rôzne situácie a dopracovať sa k požadovanému výsledku nám Erika pomohla nacvičiť aj prakticky v skupinovej práci.

Panelová diskusia 

... účastníkom priniesla rôzne pohľady na svet biznisu a jeho budúcnosť. Zároveň sa väčšina hostí zhodla, že podnikanie im prináša určitú slobodu v rozhodovaní, smerovaní, tvorivosti... Samozrejme nezabudli pripomenúť, že podnikateľský svet je aj o veľkej miere zodpovednosti, sebadisciplíne, neustálom sebarozvoji a vzdelávaní... Ani jeden z hostí by však svoje rozhodnutie začať podnikať nezmenil. Mnohé myšlienky, ktoré  v panelovej diskusii zazneli, sa stali inšpiráciou pre našich mladých účastníkov.

Môj biznis plán - Juraj Málik

Pán Málik nám ukázal, ako sa naša RUKA môže stať ťahákom na osobný rast, šťatie a úspech. Spojením a spoluprácou všetkých prstov môžeme nájsť celoživotný vyšší princíp bytia. Pri tomto princípe využijeme svoje silné stránky na užitočné veci, ktoré menia svet k lepšiemu...

Experti z praxe, ktorí sa podelia o svoje skúsesnoti:

Ján Košturiak 

IPA Slovakia, s.r.o.

Stál pri zrode a rozvoji nejednej firmy na Slovensku i v zahraničí. Spolumajiteľ firmy IPA Slovakia, s.r.o., zakladateľ Podnikateľskej univerzity, garant konferencie Podnikatelia, spojte sa! a autor viacerých kníh. Je spoluzakladateľom Akadémie Dobrého pastiera. 

IVETA Hrabovská

Gentlejam, s.r.o.

Podnikateľský príbeh manželov Ivetky a Mateja Hrabovských, ktorí sa rozhodli podnikať a priniesť na gastronomický trh novú vlnu delikates. 

 
Juraj Málik

Poradca podnikateľa, a.s.

majiteľ spoločnosti Poradca podnikateľa, autor motivačných kníh, vizionár, športovec...

Lenka Cenigová

Be Lenka

Z majsterky sveta v skoku do diaľky sa stala úspešná podnikateľka. Značka Be Lenka kraľuje v ponuke nosičov pre deti a barefoot obuvi.  

Marcel rypák

lektor, facilitátor

Je absolventom programu European Business and Finance v partnerskom študijnom programe VUT v Brne a Nottingham Business School, UK so zameraním na oblasť podnikania, obchodu a financií. Venuje sa inováciám a vzdelávaniu v súkromnom, verejnom aj neziskovom sektore.

Viktor Miko

tréner MŠK Žilina

Profesionálny tréner mládeže z MŠK Žilina.

 
Lenka Jatiová

Funaction Fyzioterapie,s.r.o.

Zanietená fyzioterapeutka s viac ako 25 ročnou klinickou praxou na Slovensku, v Čechách a v Írsku.

ERIKA BOTlíková

Kouč komunikácie

Pomáha manažérom mať v živote a práci viac efektivity a menej stresu prostredníctvom lepšej komunikácie.