CAMP mladých podnikateľov 

31.7. - 4.8. 2023, Žilina

Poď s nami zažiť...

...jedinečný týždeň s dobrou partiou mladých ľudí a odborníkov z rôznych oblastí života. Svet, v ktorom žijeme je zložitý a celkovú pohodu nedosiahneme bez vyváženia fyzickej, psychickej, emocionálnej a duchovnej zložky života. Vydaj sa hľadať vlastné talenty, dopraj si rozvoj svojich talentov  pre budúcnosť, ktorá sa exponenciálne mení a spolu s ňou aj svet práce a človeka.
Priprav sa na  kompetencie budúcnosti:  spolupráca, efektívna komunikácia, vedieť sa správne rozhodovať, hľadanie riešení, mediálna a finančná gramotnosť, odolnosť ... - zručnosti, ktoré môžeme rozvíjať spoločne.

Praktické Workshopy:

Be well -  hľadanie rovnováhy v 4 dimenziách osobnosti: fyzickej, psychickej, emocionálnej a duchovnej. Zdravé základy pre hospodárenie s energiou a budovanie návykov k rozvoju a odolnosti komplexnej osobnosti. 

Efektívna  komunikácia - kľúč k riešeniu všetkých problémov...

Uvoľnené telo - ako sa správne hýbať

Biznis model -   zostav vlastný model podnikania a zisti  logiku, ako biznis funguje Exkurzia do firmy TAKOY, ktorá vyrába originálne dizajnové látky a do včelej farmy MEDAR, ktorá získala množstvo ocenení za produkty so svetovou kvalitou.


Ako prebiehali minúlé ročníky CAMPUTU.


Tak neváhaj a prihlás sa už dnes, aby si si zarezervoval miesto!

Program CAMPU mladých podnikateľov, 31.7 - 4.8.2023

Pondelok 31.7.

9:00 - 10:00   Úvod. Aktivity na zoznámenie.

10:00 - 11:30 Budúcnosť povolaní, Prelomové technológie a exponenciálny svet, Ako   rozvíjať proaktivitu - Ján Košturiak, prezident       Inovato, https://inova.to/, zakladateľ Podnikateľskej univerzity

11:30 - 13:00 obed v Livingrestaurat  https://livingrestaurant.net/jedalny-listok/

14:30 - 16:00 Premena nápadov, hľadanie príležitostí, Design SprintMarcel Rypák,  workshop: “Biznis model 1“. Účastníci       zostavia vlastný model podnikania a porozumejú logike, ako biznis funguje. V procese tvorby biznis modelu sa       hľadajú riešenia a odpovede, ako vytvoriť životaschopný plán podľa deviatich kľúčových oblastí.

Utorok 1.8. 

9:00 - 10:10   Marketing moja druhá vášeň - Iveta Hrabovská, Gentle Jam s.r.o. Ako správne nastaviť marketingové stratégie, aby       o našom biznise vedelo, čo najviac ľudí. 

10:30 - 12:00 Wellbeing, rozvoj a odolnosť osobnosti, dobitie baterky a hľadanie symbiózy

12:00 - 13:30 obed v Livingrestaurat  https://livingrestaurant.net/jedalny-listok/

14:00 - 15:00 Pohyb ovlyvňuje našu telesnú aj psychickú kondíciu - Viktor Miko - tréner MŠK Žilina

14:45 - 16:00 Premena nápadov - workshop: “Biznis model 2“. Účastníci zostavia vlastný model podnikania a porozumejú logike,       ko biznis funguje. V procese tvorby biznis modelu sa hľadajú riešenia a odpovede, ako vytvoriť životaschopný plán       podľa deviatich kľúčových oblastí.

16: 00 - 17:00 Outdoorové hry zamerané na interakciu s inými ľuďmi, na všímavosť, spokojnosť a hľadanie si vlastnej pozície v       skupine 

Streda 2.8.

Zážitkové exkurzie do firmy  TAKOY, ktorá sa zaoberá navrhovaním, výrobou a predajom dizajnového metrového textilu a do včelej farmy  MEDAR, ktorá sa zameriavame na produkciu medu a rôznych druhov včelích produktov.  

Štvrtok 3.8.

9:00 - 10:15   Uvoľnené telo, porozumieť pohybu tela, ako sa správne hýbať - Lenka Jatiová, fyzioterapeutka,                                   https://fyzioterapiafunaction.sk/o-nas/

10:30 - 12:00 Príbeh Be Lenka - Lenka Cenigová- barefoot obuv

12:00 - 13:30 obed v Livingrestaurat  https://livingrestaurant.net/jedalny-listok/

13:30 - 14:30 Komunikácia, ktorá posúva - Erika Botlíková 

15:00 - 17:00 Komunitná panelová diskusia – Komplexnosť rozvoj a odolnosť v 4 dimenziách, eko-transformácia pracovného  t                         trhu, udržateľnosť, osobný a profesijný rozvoj, motivácia a rastové myslenie… Pozvanie prijali: Vlasto Kocián, Lenka                         Cenigová, Soňa Ondrejková, Erika Botlíková

 Piatok 4.8.

9:00 - 10:15   Juraj Malík + Prezentácia projektov “Môj biznis plán”

10:30 - 12:00 Záverečná reflexia.

12:00 -           obed v Livingrestaurat  https://livingrestaurant.net/jedalny-listok/


Experti z praxe, ktorí sa podelia o svoje skúsesnoti:

Ján Košturiak 

IPA Slovakia, s.r.o.

Stál pri zrode a rozvoji nejednej firmy na Slovensku i v zahraničí. Spolumajiteľ firmy IPA Slovakia, s.r.o., zakladateľ Podnikateľskej univerzity, garant konferencie
Podnikatelia, spojte sa! a autor viacerých kníh. Je spoluzakladateľom Akadémie
Dobrého pastiera. 

IVETA Hrabovská

Gentlejam, s.r.o.

Podnikateľský príbeh manželov Ivetky a Mateja Hrabovských, ktorí sa rozhodli podnikať a priniesť na gastronomický trh novú vlnu delikates. 

 
Juraj Málik

Poradca podnikateľa, a.s.

majiteľ spoločnosti Poradca podnikateľa, autor motivačných kníh, vizionár, športovec...

Lenka Cenigová

Be Lenka

Z majsterky sveta v skoku do diaľky sa stala úspešná podnikateľka. Značka Be Lenka kraľuje v ponuke nosičov pre deti a barefoot obuvi.  

Marcel rypák

lektor, facilitátor

Je absolventom programu European Business and Finance v partnerskom študijnom programe VUT v Brne a Nottingham Business School, UK so zameraním na oblasť podnikania, obchodu a financií. Venuje sa inováciám a vzdelávaniu v súkromnom, verejnom aj neziskovom sektore.

VlasTo Kocián

KROS, a.s.

Majiteľ spoločnosti KROS,  riaditeľ inovačného centra INOVIA, aktivista v žilinskom IT klastri...

 
Lenka Jatiová

Funaction Fyzioterapie,s.r.o.

Zanietená fyzioterapeutka s viac ako 25 ročnou klinickou praxou na Slovensku, v Čechách a v Írsku.

ERIKA BOTlíková

Kouč komunikácie

Pomáham manažérom mať v živote a práci viac efektivity a menej stresu prostredníctvom lepšej komunikácie.