CAMP mladých podnikateľov 2022
8.8.-12.8. 2022, Žilina

j

Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

Aj tento rok sa na CAMPE mladých podnikateľov stretli mladí ľudia, ktorí chcú ísť vlastnou cestou a preto sa nebránia a hľadajú nové inšpirácie vo svojom osobnom rozvoji. Okrem toho, že CAMP im ponúkol veľa nových vedomostí prostredníctvom prenášok a praktických zručností prostredníctvom workshopov, účastníci spoznali mnoho inšpiratívnych ľudí z podnikateľského prostredia. Široké spektrum lektorov a prednášajúcich  z rôznych podnikateľských oblastí bolo zárukou, že každý účastník si našiel tú svoju oblasť, ktorá je pre neho zaujímavá.  Päť dní v tvorivom a motivujúcom prostredí pomohlo mladým objavovať samého seba. Skúmať oblasti života, ktoré ich najviac zaujímajú a ktorým chcu venovať svoj čas. Premýšlaním o sebe a hľadaním odpovedí, čo svet potrebuje odo mňa v mojej vlastnej výnimočnosti  im postupne počas piatich dní pomáhali experti z praxe cez svoje vlastné životné príbehy a skúsenosti.   
Rozoberané témy ako cirkulárna ekonomika, eko-transformácia pracovného trhu, udržateľnosť, hľadanie riešení, realizácia nápadov v biznis modeloch, osobný a profesijný rozvoj, motivácia a rastové myslenie, digitálna bezpečnosť a inklúzia účastníkom pootvorili dvere do ďalších zaujímavých oblasti osobného ale aj pracovného života.

Prvý hosť - Ján Košturiak, aktívne riešil s mladými výzvy kreatívneho balíčka, zazneli výmyselné riešenia na výzvy, ako riešiť problém. Témou: Podnikanie v súlade s prírodou, zaujal  mladých pre aktuálnosť a zároveň pomohla vytvoriť obraz o oblastiach priemyslu a poľnohospodárstva, kde sa môžu veci robiť inak a nebudú mať tak katastrofálne dopady na naše životné prostredie. Veľmi silným odkazom pána Košturiaka bolo, aby sa ľudia s dobrými nápadmi spájali a spolupracovali spoločne na rôznych, pre spoločnosť užitočných projektoch.

Plná nadšenia a entuziazmu k svojej práci prišla aj Ivetka Hrabovská, ktorá sa rozhovorila o svojom doterajšom životnom príbehu. Dozvedeli sme sa, že ani jej podnikateľská cesta nebola bez prekážok a chýb, ktorým sa nevyhla. Ale vie, že to za čím ide a načom pracuje nie je omyl ale jej postupne sa plniaci sen. Sen, ktorý si začala snívať a na ktorom tvrdo pracuje. Vo svojom vstupe pred mladými vyzdvihla myšlienku: "Nebáť sa ísť za svojím snom." Neustále sebavzdelávanie ju posúva dopredu a motivuje ju k ďalším novým nápadom, ktoré postupne realizuje vo svojom podnikaní. Diskusia s Ivetkou bola veľmi živá a plná zaujímavých otázok a ešte zaujímavejších odpovedí. Po diskusií nám Ivetka pripravila veľmi chutný gurmánsky zážitok - ochutnávku džemov s vlastnou receptúrou. Všetkým veľmi chutilo!

Marcel Rypák si pripravil  workshop "BIZNIS MODEL", v ktorom si účastníci CAMPU zostavili vlastný model podnikania a snažili sa pochopiť logike ako biznis funguje. V procese  tvorby biznis modelu hľadali riešenia a odpovede, ako vytvoriť životaschopný plán podľa deviatich kľúčových oblastí: zákazníci, hodnota, distribučné kanály, zákazníkmi, príjmy, generovanie tržieb, zdroje, kľúčové aktivity a kľúčoví partneri.

Online marketigu sa venoval vo svojej  prednáške Lukáš Válek, ktorý  zrozumiteľnou rečou vysvetliť mladým, ako dostať svoj vlastný produkt k zákazníkovi a ako ho predstaviť. Jednoduché nastavenia a tipy, ktoré môže využiť každý, kto chce zvýšiť sledovanosť svojej stránky, účastníkov CAMPU zaujali. Lukášov vstup bol ukončený pomerne živou diskusiou.

Biznis mentorka Soňa Ondrejková ponúkla vo svojom workshope Manažment času, ako si efektívne plniť svoje úlohy a mať viac času pre seba. Svojími radami sa snažila pomôcť mladým nachádzať miesta, kde neefektívne mínajú svoj čas ako predchádzať týmto situáciam. Pripravené praktické úlohy, ktoré mladý riešili, im mali pomôcť teoretické vedomosti zapracovať do bežného každodenného života, aby si svoj čas vedeli lepšie rozvrhnúť na základe rôzných vlastných osobitostí.

Účastníčka a absolventka prvého ročníka CAMPU mladých podnikateľov  Lucia Hasprová nám porozprávala o svojom úspešnom startupe, ktorý rozbehla popri štúdiu na vysokej škole. 

Náš CAMP mladých podnikateľov prišiel pozrieť a podporiť aj Vladimír Šucha, oficiálny zástupca Európskej komisie na Slovensku.

V diskusií sa  pán Šucha podelil o svoje rozsiahle skúsenosti v oblasti vrcholového manažmentu  v Európskej únii. Vďaka svojim skúsenostiam a dlhoročnej praxi v európskej a slovenskej diplomacii nám vedel priblížiť problematiku  efektívneho riadenia kľúčových politických vzťahov, ako aj  komunikáciu a strategickú koordináciu v  rámci Európskej komisie. 

Svojským a prirodzeným prejavom zaujal Hugo Repáň, ktorý nám predstavil Inovácie z cigaretového odpadu. Z cigaretového odpadu vytvára kvalitný produkt používaný pri výrobe asfaltových zmesí a tak rieši enviromentálny problém cigaretových filtrov. Hugo sa s nami podelil o cenné skúsenosti, ako sa nebáť osloviť aj veľké gigantické firmy a ponúknuť im spoluprácu.

Radoslav Mizera nám porozprával ako sa snaží spájať odborníkov po celom svete. Prostredníctvom svojho medzinárodného startupu - platformy - pomáha pri vymieňaní si skúsenosti v oblasti udržateľnosti a hľadaní rozumných  riešení. Základným cieľom fungovania platformi je zlepšenie ekologickej a spoločenskej stopy jednotlibých podnikov a miest.

Zakladateľ a pražiar najoceňovanejšej pražiarne Zlaté zrnko Vašo Faltus sa s nami podelil o to Ako ustáť podnikanie. Svoje dlhoročné podnikatľské skúsenosti a jednoduché nápady ako prežiť aj počas korona krízy, keď museli byť kamenné prevádzky zatvorené, nám Vašo ponúkol v diskusií.

Fascinujúca návšteva zahraničnej bio - udržateľnej firmy SONNENTOR,  nám ponúkla zaujímavý príbeh výroby bio čajov a bio korenia s hodnotami ručnej práce, tradícií a rodinnej atmosféry.  Zažili sme výrobu ale aj odpočinok v čajovom salóne s kaviarňou. Dobre nám padla aj prechádzka bylinkovou záhradou sv. Hildegardy s výstupom na vyhliadku...

Panelová diskusia spojená s ochutnávkou kávových výrobkov zo Zlatého zrnka a vynikajúcich džemov z Gentlejam bola bohatá na rôzne názory a skúsenosti jednotlivých diskutujúcich. Príjemnú a rodinnú atmosféru diskusie obohatili naši hostia o svoje vtipné príhody  nielen z podnikateľského prostredia ale aj zo svojho osobného života.
 Experti a prednášajúci z praxe:
JáN Košturiak 

IPA Slovakia, s.r.o.

Stál pri zrode a rozvoji nejednej firmy na Slovensku i v zahraničí. Spolumajiteľ firmy IPA Slovakia, s.r.o., zakladateľ Podnikateľskej univerzity, garant konferencie
Podnikatelia, spojte sa! a autor viacerých kníh. Je spoluzakladateľom Akadémie
Dobrého pastiera.

Iveta Hrabovská

Gentlejam s.r.o.

Podnikateľský príbeh manželov Ivetky a Mateja Hrabovských, ktorí sa rozhodli podnikať a priniesť na gastronomický trh novú vlnu delikates.
 

Soňa Ondrejková

Rozhýb biznis s.r.o.

Biznis mentorka, vnáša do firiem poriadok, rovnováhu, aktivitu a zmysluplnosť. Vlastnú cestu k podnikaniu našla cez svoje exekutívne talenty. Jednoducho vie, ako veci robiť, aby všetko do seba zapadlo a fungovalo efektívne.

Radoslav Mizera

Solved s.r.o.

Spoluzakladateľ SOLVED s.r.o., medzinárodného startupu , ktorý pomáha mestám vytvárať modernejšie, udržateľnejšie a lepšie miesta pre život. Spája odborníkov po celom svete a vymieňa tak skúsenosti v oblasti udržateľnosti, vrátane smart – rozumných – riešení. Solved funguje ako platforma, ktorá oslovuje mestá alebo podniky za cieľom zlepšovania ich ekologickej a spoločenskej stopy.

Hugo Repáň

EcoButt, s.r.o.

Rieši environmentálny problém cigaretových filtrov. Tvorí inovácie a vytvára z cigaretového odpadu kvalitný produkt využívaný pri výrobe asfaltových zmesí. Celulózový granulát,  je jedinečným ekologickým produktom na svetovom trhu.

Václav Vašo Faltus

Zlaté Zrnko s.r.o.

Zakladateľ i pražiar najoceňovanejšej slovenskej pražiarne „Zlaté Zrnko“. Bývalý ITčkár, ktorý počas koronakrízy prišiel s jednoduchým nápadom, ktorý mu pomohol ustáť jeho podnikanie a aj napriek zavretým prevádzkam nemuselo prísť k prepúšťaniu. Podelí sa s nami o jeho tajomstvá.

 

Lukáš Valek

Kapastudio s.r.o.

Marketingová agentúra Kapastudio s. r. o. poskytuje svoje komplexné marketingové služby už viac ako 10 rokov. Množsto získaných certifikátov a cena za najlepšie stránky v Európe, eu.Web Awards je garanciou profesionality a inovatívneho prístupu.

Marcel Rypák

lektor, facilitátor

Je absolventom programu European Business and Finance v partnerskom študijnom programe VUT v Brne a Nottingham Business School, UK so zameraním na oblasť podnikania, obchodu a financií. Venuje sa inováciám a vzdelávaniu v súkromnom, verejnom aj neziskovom sektore.