Camp mladých podnikateľov 2018

Camp mladých podnikateľov 2018

Stretnutie mladých záujemcov o podnikanie 16. – 20. 7. 2018
SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, 010 01 Žilina

Sme skupinka nadšencov, ktorí chcú priblížiť mladým ľuďom podnikateľské myslenie. Chceme prebúdzať v mladej generácii túžbu po rozvoji a hľadaní vlastného potenciálu s cieľom nasmerovania k povolaniu svojho talentu. Spolupracujeme s podnikateľmi, ktorí odovzdávajú svoje skúsenosti mladým záujemcom, vytvárame podnikateľské inkubátory.

  • Hľadanie svojho talentu a vlastnej cesty
  • Tvorba podnikateľského modelu
  • Stretnutia s podnikateľmi a exkurzie do firiem
  • Aktivity na rozvoj osobnosti, kreativity a improvizácie

„Ak chceš vybudovať veľký podnik, vybuduj najskôr seba.“ — Tomáš Báťa


Camp má za cieľ:
  • Podporiť mladých v objavovaní ich talentu
  • Naučiť ich vidieť príležitosti na trhu
  • Povzbudiť ich do podnikania
  • Je určený pre mladých budúcich podnikateľov, ktorí chcú kráčať vlastnou cestou a budovať si vlastné biznisy. Vek od 17 do cca 23 rokov.

„Najlepší spôsob, ako predpovedať budúcnosť, je vytvoriť si ju.“ — Abraham Lincoln

O čom bude Camp mladých podnikateľov:

Témy, lektori, hostia:

Hľadanie vlastne cesty, Ján Košturiak, IPA Slovakia

 V tomto svete je každý podnikateľ, tvorca úžitku pre druhých.
 Človek, ktorý hľadá zmysel svojho života, podniká so sebou.
 Človek, ktorý rozvíja svoj talent a objavuje svoju vlastnú cestu. Hľadanie príležitostí.

Vytvor si a rozvíjaj svoj biznis, Romana Machová, Beelol

 Vytvor si a rozvíjaj vlastný biznis v súlade so svojimi hodnotami.
 Vyberieš sa takto na dobrodružnú cestu za hodnotnými cieľmi.

Realita, Zuzana Frťalová, Creative Account Manager, Teesys

 Svet korporácii vs. svet Start Upov. Aký je svet a kam smeruje.
 Prepojenie sveta mladej generácie so staršou, prepojenie korporácii a startupov.
 V čom sú úspešne firmy 21. storočia, prečo sú mladí ľudia unikátni.
 Poznávanie cloudovych aplikácii.

Podnikateľský model v súčastnosti, Marcel Rypák, IPA Slovakia

 Dobre poznať svojho zákazníka, vedieť akú hodnotu mu ponúkam, či budovať s ním dobré vzťahy.
 To všetko je spoločne prepojené. To je začiatok každého podnikania s ohľadom na náklady a zdroje, ktoré potrebujeme.

Online reklama, Lukáš Valek, KAPA Studio, s.r.o.

 Konkrétne možnosti propagácie tovarov/služieb na trhu. Offline/online reklama, prípava rozpočtu.

Inšpiratívny príbeh, Marián Beniač, Ryba Žilina, Pre Alina

 Od nápadu k realizácii výroby žilinskej tresky. Realizácia zberu odpadového hliníka.

a ďalší:

 Ján Košturiak, ml. Living Restaurant
 Ladislav Gabčo, ŽSK

Celý týždeň campu bude prebiehať prostredníctvom seminárov, interaktívnych hier a aktivít. Nebudu chýbať stretnutia s podnikateľmi, exkurzia do vybraného podniku, ale aj nenáročný workshop v angličtine.