CAMP-ÍK mladých podnikateľov, 10.8.-14.8.2020

CAMP-ÍK mladých podnikateľov, 10.8.-14.8.2020

Deti podnikali na Camp-íku mladých podnikateľov

CAMP-ÍK sa niesol v duchu neformálneho vzdelávania k podnikaniu pre deti vo veku 11. – 14. rokov. Päť dní aktivít na témy: sebapoznávanie, hľadanie svojich talentov, vlastnej vízie do budúcnosti, komunikácie, spolupráce, financií, improvizácie, kritického myslenia. Hlavné aktivity viedli deti k vytvoreniu vlastných produktov a následnému predaju.

O financiách, rodinnom a firemnom rozpočte viedla workshop biznis lektorka Soňa Ondrejková – Rozhýb biznis. S deťmi sa  podelila o cenné skúsenosti z praxe.

Cieľom camp-íku bolo zakúsiť podnikanie v praxi, preto dlho neostali pri teórií, ale venovali sa najmä reálnemu plánovaniu vlastného rozpočtu.

Deti sa veľmi potešili  návšteve kúzelníka Braňa Struka, ktorý deťom predviedol svoj kumšt a podelil  sa s nimi o vlastné skúsenosti z podnikania a presadenia sa na trhu. Úprimnosťou a skromnosťou sa dokázal deťom veľmi priblížiť a motivovať ich k zamysleniu sa, že aj tie najtajnejšie sny si človek môže splniť.

V programe tábora CAMP- ÍK sa okrem tvorby podnikateľského plánu našlo miesto aj pre reálne vyskúšanie  vyrobiť, naceniť a nakoniec osobne predať výrobky.

Kreatívne hostky Kaja Kovačová a Zuzana Štefancová sprevádzali deti pri výrobe vlastných produktov. Vyrobili anjelikov z levandule, pletené náramky pre šťastie, krásne zdobené prívesky z kôstok, drevené brošne s ľudovým motívom a tiež latkové brošne. Pri osobnom predaji výrobkov deti získali cenné zručnosti a skúsenosti s oslovením zákazníka, ponúknutím produktu a samotným predajom. Samozrejme deti sa nestretli len s úspechom, ale aj s neúspechom u zákazníka. Neúspech ich mohol odradiť, no nevzdávali to. Postupne zisťovali, kde robia chyby, a ako ich môžu odstrániť. Najväčšou odmenou pre deti bolo zistenie, že dokážu reálne ponúknuť a predať výrobok, ktorý vlastnoručne vyrobili a tak získať určitý kapitál. Dospeli však aj k zisteniu, že samotný predaj výrobkov môže byť oveľa ťažší než ich výroba.

Celý program bol zameraný a prispôsobený svojimi aktivitami tak, aby sa už deti základných škôl  vedeli zamyslieť nad svojom osobnosťou, talentom a snom. Zistili sme, že v každom jednom dieťati, ktoré bolo účastníkom tohto tábora v sebe ukrýva neskutočný potenciál, ktorý vie uplatniť nielen v osobnom rozvoji ale aj v spolupráci s inými.

Deti  ocenili aj chutné  obedy v reštaurácii Living restaurant u Jána Košturiaka ml. Veríme, že spätná väzba detí bola úprimná a bezprostredne vyjadrená.

Už teraz sa tešíme  a  pripravujeme na ďalší ročník detského tábora CAMP - ÍK!


 Deti o CAMP-ÍKU

 Lektorka o CAMP -ÍKU