CAMP-ík mladých podnikateľov 2023

7.8. - 11.8. 2023, Žilina

Úvod

Campík mladých podnikateľov, rozvoj podnikateľského myslenia a zručností. Týždeň tvorivého rozvoja a objavovania pre deti ZŠ. Pohyb, kritické myslenie v escape room, hľadanie riešení, talentové zručnosti...každý si našiel svoju oblasť.

Escape room

Úniková hra s indíciami na kritické myslenie, zábava, napätie a radosť s vyriešenej úlohy.

Tvorivé dielne

Príprava, realizácia produktov deťom priniesli reálny obraz ako vznikajú nové nápady a ako sa pretavujú do reálnej podoby.

Programovanie

Julo je chalan, ktorý realizuje svoj profesionálny život v programovacích jazykoch. Dôležitú zručnosť pre budúcnosť si s ním vyskúšali na programovacom wkse

Rozprávkové topánky

Príbeh remeselníka, umelca, podnikateľaJURAJ MATEJÍK: Inšpirovaný krásou tohto sveta, Vedený nekonečnou tvorivosťou Posilnený trpezlivosťou a presnosťou Vytvoriť tie najlepšie diela z kože. s deťmi na Campík mladých podnikateľov

Exkurzia vo Fačkove

Inšpiratívny príbeh podnikateľa Ladislav Balvana v Apis vo Fačkove, ktorý s vášňou včelarí a prináša úžitok všetkým, ktorí milujú med. Exkurzia na Campík mladých podnikateľov.

Mysliace klobúky

Pomocou mysliacich klobúkov hľadali deti riešenie problému, ktorý isi vybrali ako dôležitý v súčasnosti. Reálny klobúk v rôznych farbách v nich umocnil prežitie riešenia s rôznych uhľov pohľadu, tak ako náš mozog myslí...

Prezentovanie nápadov

Ako zostaviť biznis model, čo všetko musí pripraviť autor nápadu, aby sa premenil na realitu.

Záver

Vďační všetci navzájom za možnosť spolu rásť.

Program
Miesto:  Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite, Univerzitná 1790/2, 010 08 Žilina /https://upc.uniza.sk/kontakty//

Pondelok 7. 8.

 8:00 -   9:00  Registrácia

 9:00 - 10:30  Aktivity na zoznamovanie

10:30 - 10:45  Desiata

10:45 - 12:00  Ako myslieť metódou šiestich mysliacich klobúkov /Escape room   

12:00 - 13:30 obed v Livingrestaurat  https://livingrestaurant.net/jedalny-listok/

13:30 - 14:00 Praktické workshopy- ako premieňať nápad na skutočnosť

14:30 - 14:45 Olovrant

14:45 - 16:00 Praktické workshopy- tvorivé dielne, každý je na niečo šikovný

 

Utorok 8.8.

8:00 - 9:00 Príchod

9:15 - 11:00 Programovanie s Julom - úvod do programovania

10:00 - 10:15 Desiata

10:15 - 11:00 Programovanie s Julom - pokračujeme v programovaní

11:00 - 11:10 Prestávka

11:10 - 12:00 Google workshop s mobilom

12:00 - 13:30 obed v Livingrestaurat  https://livingrestaurant.net/jedalny-listok/

 13:30 - 14:30 Rozprávkové topánky - workshop o remesle obuvníckom s Jurajom Matejíkom  https://www.jurajm.com/?lang=sk

14:30 - 14:45 Olovrant

 14:45 - 16:00 Praktické workshopy, dielne tvorivosti

 

Streda 9.8.

7:00 - 16:00 exkurzia v bio farme Apis mellifica, Fačkov

 

Štvrtok 10. 8.

8:00 - 9:00 Príchod

900 - 10:00 Intuitívne hry od Živého - outdoorové hry zamerané na interakciu s inými ľuďmi, na všímavosť, spokojnosť a hľadanie si vlastnej pozície v skupine, čo môžem svetu  ponúknuť  z mojej vlastnej výnimočnosti

10:00 - 10:15 Desiata

10:15 - 11:00 Návrh nápadu ako obchodný model

11:00 - 11:10 Prestávka

11:10 - 12:00 Metóda šiestich mysliacich klobúkov /Escape room

12:00 - 13:30 obed v Livingrestaurat  https://livingrestaurant.net/jedalny-listok/

13:30 - 14:30   Rozprávkové topánky - worskhop s Jurajom Matejíkom

14:30 - 14:45 olovrant

14:45 - 15:30 Praktické workshopy

 15:30 - 16:00 Ponuka vlastných výrobkov rodičom


Piatok 11.8.

8:00 - 9:00 Príchod

9:00 - 10:00 Marketing, kalkulácia

10:00 - 10:15 Olovrant

10:15 - 11:15 Prezentácia vlastných nápadov

11:15 - 12:00 obed v Livingrestaurat  https://livingrestaurant.net/jedalny-listok/

12:00 - 14:30 Prezentácia vlastných výrobkov

14:30 - 14:45 Olovrant

14:45 - 16:00 Celkové vyhodnotenie, spätná väzba