Byť leader či follower?

 Animátorský kurz    2021/2022

Už Ťa nebaví sedieť doma a pozerať, čo je nové na sieťach? Tak potom si zistil/a, že už nehceš byť followerom, ale chceš sa stať leadrom. Tvoja osobnosť je jedinečná, skús hľadať svoju cestu aj prostredníctvom ročného kurzu animátora v saleziánskom oratóriu v Žiline.

Poznaj sám seba, objav vlastnú cestu...

Témy sebapoznania a sebarozvoja sú hutnou náplňou workshopov formátu „Mladý líder“ na oratku u saleziánov v Žiline. Aktivity prispievajú k porozumeniu samému sebe, rozvoju komunikačných zručností, kreativite. Mladí animátori hľadajú riešenia, svoje miesto v tíme a svoju tvorivosť prezentujú originálnymi riešeniami.

V piatok 11. februára 2022 sme sa opäť stretli s mladými lídrami a diskutovali na zaujímavú tému - Kritické myslenie. Situácia nám nedovolila sa osobne stretnúť, preto sme sa zišli online. Aj v tomto priestore sme však dokázali mladým lídrom prostredníctvom rôznych aktivít a aplikácii ukázať ako trénovať a aplikovať kritické myslenie do bežného života.